Kalender for haven

I kalen­deren for haven er en gen­nem­gang af årets gøremål. Tilpas det til din egen have og tag hen­syn til sæso­nens vejrlig, der ikke altid føl­ger kalen­deren 🙂

%d bloggers like this: