Julefliser og julelys

Ikke at der (så vidt vides) find­es specielle jule­flis­er til rådighed i bygge­marked­er eller andre sted­er, men blot for at fortælle at når nu julen er så mild i år, så kan man sagtens lave lidt havear­be­jde. Fak­tisk er vin­ter­pe­ri­o­den, når den er frost­fri, et ganske glim­rende tid­spunkt at lave anlægsar­be­jder i haven. Herun­der fliselægn­ing.

L1009255

Flis­erne er gen­brug fra et andet større pro­jekt, som er omdan­nelsen af en af vores bygninger på går­den, der skal for­van­dles fra værk­st­ed / garage, til ate­lier. Brugte flis­er har den fordel at de er billige/gratis, og så har de pati­na i mod­sæt­ning til nys­tøbte dit­to.

L1009254

Inden lægnin­gen af flis­erne er der udlagt fiber­dug i god kvalitet, der garan­ter­er mod gen­nem­gron­ing af ukrudt nede­fra. Derefter et lag fliseg­rus, der  er afret­tet med et bræt. Derefter er det bare at lægge flis­erne. En ny plads til den gam­le svenske bænk er det også blevet til, og selv med kun et par små lys i haven er julestemnin­gen lidt på vej.

L1009256

L1009257

Det første anlæg er en gangsti mellem to hække, og så er den næste del en ny plads til en bænk, hvor­fra man kan sid­de med kaf­fen og nyde haven.

Her skal den hvide bænk omplaceres, så der lægges nye fliser på den anden side af træerne.
Her skal den hvide bænk omplac­eres, så der lægges nye flis­er på den anden side af træerne.

PS: Det er ikke nød­vendigt med tusind­vis af lys­dioder og fakkellys. Min­dre er fak­tisk både køn­nere og hyggeligere 😉

L1009264
Et par lys og julestemnin­gen er på vej. Bemærk ven­ligst at gruset på flis­erne end­nu ikke er ryd­det væk. Det efterfyldes med en kost i revn­erne mellem flis­erne når det sæt­ter sig over de næste uger.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: