Jord til krukker

DSCF0015-3Nu nærmer tiden sig for tilplant­ning, eller omplant­ning af eksis­terende krukker. Belært af erfaringer med bon­sai, som kræver en speciel jord­b­land­ing for at træerne trives i de små skåle, er her min opskrift på jord­b­landinger til blom­sterkrukker og krukker med træer.

DSCF0003
Hort­en­sia plantet i krukker. Jord­b­landin­gen består primært af spag­num og lecanød­der til dræn­ing.

L1029294Bon­sai­jord er anderledes end det til krukker. Træer i små skåle kræver mere opmærk­somhed på iltind­hold, og evnen til at holde på van­det, end det kræves til andre planter i beholdere.

Planter du træer i krukker, er det vigtigt at være opmærk­som på god dræn­ing. Taks (Taxus) f.eks. bry­der sig ikke om en våd jord og kræver ilt til rød­derne. Det opnås ved at købe en god grov pot­temuld og blande det godt med dræ­nende mate­ri­ale, f.eks, lecanød­der, som er meget bil­ligere at købe i byggeafdelin­gen end i blom­ster­afdelin­gen af bygge­markedet. Af en eller anden grund fler­dobles prisen ofte i have­cen­teret i forhold til den store sæk man kan købe til bygge­for­mål — og det er det samme mate­ri­ale. Lecanød­der er hårdt brændt ler, som øger iltind­hold­et og det virk­er både dræ­nende og struk­tur­forbe­drende. Læg deru­dover altid potteskår eller andet i bun­den til at sikre van­det kan for­lade pot­ten.

Man kan også til­føre en del Cham­post mol­er til jord­b­landin­gen som opbe­var­er vand og næring og afgiv­er det lang­somt. Det hold­er lidt mere på van­det sam­tidigt med, at det er jord­forbe­drende. Dermed menes at jor­den ikke så let falder sam­men og mis­ter luftighe­den. Det er fint at tilsætte til blom­sterkrukker til Georgin­er (Dahlia) o.a.

 

DSC06669
Taks i ter­ra­cot­takrukke.

Bruges ter­ra­cot­takrukker skal man være opmærk­som på øget for­damp­n­ing gen­nem leret.

I sid­ste ende er det ens egen erfar­ing, der afgør den gode jord­b­land­ing sam­men­holdt med planternes behov. Vi har f.eks en mare­halm i krukke, og den vil helst leve tørt. Der­for er jor­den her ekstra grov og med meget dræ­nende mate­ri­ale i — og så van­des den naturligvis min­dre.

Georgin­er der­i­mod er sultne og vand­for­bru­gende, og der­for er jord­b­landin­gen tilsvarende afstemt. Min­dre dræ­nende mate­ri­ale og mere Cham­post mol­er til at føde rød­derne med tilstrække­ligt vand og næring.

DSC06387
Hvide Aga­pan­thus plantet i ital­ienske beholdere. Aga­pan­thus er sultne og kræver god vand­ing og næringsind­hold. Der­for er til­førsel af en del Cham­post mol­er i jord­b­landin­gen en god ide.

Vær opmærk­som på dit lokale kli­ma. Bor man i læ af skoven er der varmere, men måske også læ. Bor du på åbne vid­der, er der mere udtør­rende vind, og det kan ændre behovet for jord­b­landin­gen. Men især hyp­pighe­den af vand­ing.

Husk at omplante eksis­terende planter i krukker med nogle års mellem­rum. Jor­den ned­bry­des over tid, og en omplant­ning med tilhørende beskæring af rød­der, evt. ny større krukke, er en nød­vendighed for trivslen.

Opskrift til jord i krukker

Juster selv til eget behov. Dette er blot vejle­dende jord­b­landinger.

Til Georgin­er og andre sultne planter/blomster, der kun skal være i krukken i én sæson:

 • 70% krukkemuld (grov ny kom­post)
 • 30% Cham­post mol­er

Buske/småtræer der skal være i krukken flere sæson­er:

 • 60% krukkemuld (grov ny kom­post)
 • 20% Cham­post mol­er
 • 20% Lecanød­der

Tør­ketålende træer og græss­er:

 • 60% krukkemuld (grov ny kom­post)
 • 40% Lecanød­der

NB: Til sur­bund­splanter som Rhodo­den­dron og Aza­lea erstattes krukkemulden med Spagh­num. Ofte er spag­num så udtør­rende at det ikke er nød­vendigt med ekstra dræn­ma­te­ri­ale ibland­et, andet end i bun­den af pot­ten.

 

Følg med på sociale medi­er

5 kommentarer til “Jord til krukker”

 1. Pingback: Jord til krukker – Bonsai Vaerkstedet Denmark

 2. Tusind tak for en rigtig god infor­ma­tion. Jeg skal tilplante fem nyind­købte con­tainere her i foråret, og har gået og luret lidt på jor­den. Nu er jeg klogere 🙂
  Vh Lis­beth

 3. Det er inter­es­sant at læse om dine erfaringer med jord i krukker. En ting man abso­lut ikke må under­vur­dere er et godt dræn.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: