Jeg får knopper

Havens buske og træer er fyldt med friske knop­per. Foråret er her, og det sæt­ter gang i have­folket.

Lige nu kan stort set alt gøres og var­men har sat både gang i lysten og mulighed­erne. Det stærkt forsinkede og ret irriterende kolde vejr indtil nu, har sparet virkelysten samt væsten sam­men, så alt bliv­er på en gang.

DSC02536
Mag­no­lia knop­per.

De sid­ste eta­per af den grundlæggende anlæggelse af vores have (p.t., for der kan altid opstå nye behov), er under opse­jling. Sid­ste år etablerede jeg en sø, og nu skal der tag over sid­de­plad­sen ned til søen. Det er i øst­si­den. Vest på (der er ikke så langt), anlægges en lille laven­del­have. Første spades­tik er taget i kam­p­en mod de ufriv­il­ligt spredte bræn­denælder. Foråret og som­merens opgave bliv­er helt klart en restrik­tiv og deter­mineret ned­kæmp­n­ing af knækkede rød­der, der vil få dem til at genop­stå hvis ikke man er stand­haftig. Ikke stillestående som en tin­sol­dat, men med manuelt arbe­jde og knofedt, så lykkedes det.

DSC02539
Par­adis­æble bon­sai med knop­per og nye blade i udspring.

I bon­sai-haven skal der bygges nye bor­de til udvidelse og bedre oplevelse. Nye sti­er og lette hegn skal nok gøre det godt. Det er ihvert­fald etableret mange gange og i forskel­lige udgaver i tankerne. Nu skal det så “bare” udføres.

DSC02548
Lis­beth og kaffe. En af de vigtige stun­der i en have. Nydelse og afs­lap­n­ing.

Nå, ja. Der skal også laves et lille hegn og havelåge ind til haven. Det bliv­er alt sam­men godt. Dahli­aerne er sat i pot­ter til forvækst, og der er som­merblom­ster sået i pot­ter. Indtil nu i gen­brugsplas­tikpot­ter og bakker, som genan­ven­des så længe de kan af miljøhen­syn. Det er gen­brugspot­ter fra ind­købte planter som bliv­er gemt til for­målet. Der er frem­drift i haven og senere skal den også nydes. Nåh ja!, så er der også et dri­vhus af ubestemt fab­rikat, som skal forsøges sam­let uden vejle­dende instruk­tions­bog. Vi får se om det lykkedes. 🙂

Følg med på sociale medi­er

5 kommentarer til “Jeg får knopper”

 1. Uh, der er da nok at gå i gang med hos dig. Jeg synes også, jeg har travlt, for det hele er lis­som bun­ket sam­men og haster nu, hvor var­men kom­mer. Og årets første kop kaffe i rigtigt forårsve­jr er en fest 🙂
  God fornø­jelse med bræn­denælderne. Jeg har prøvet at rense et bed for skvalderkål. Det var sådan set ret nemt. Vi fjernede dem i for­som­meren og resten af som­meren stud­erede vi jor­den stort set hver aften og gravede for­sigtigt op, hver gang vi så det mind­ste skud. ‘For­sigtigt’ for at få hele rod­stæn­glen med. Efter blot en som­mer på den måde var bedet renset, og vi vovede at tilplante om efteråret.Vi har aldrig haft skvalderkål i bedet siden. Der stod end­da et lille æbletræ i bedet, men alt kom op.

  1. Ja, vi er kun på vej med tred­je have-sæson. start­ed i 2016 med græs­plæne og mass­er af ukrudt og forvildet buskads. Så der skal lidt til at ændre det til noget der er rart at være i. 🙂

 2. Rigtig flotte billed­er du tager…
  Med hen­syn til bræn­denælder, så har jeg haft held med at slå dem med en buskry­d­der og dermed udpine rød­derne, så de til sidst opgiv­er. Det krævet lidt ved­hold­en­hed, men jeg synes det er noget nem­mere end at grave rød­derne op. Men det kom­mer selvføl­gelig også an på jord typen, vi har fed ler­jord…

  1. Tak 🙂 Vi har sandet jord så det er nok lidt nem­mere. Ihvert­fald er det nu fuld­ført. Vi prøver at lægge fiber­dug ud og lave plante­huller i det til lavendler, og så et lag grus over til at dække det syn­lige ukrudts­dug. Så skulle lugnin­gen være min­imeret for evt. små rod­skud fra bræn­denælderne.

 3. Pingback: Jeg får knopper – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: