Japansk have opdateret vers. 2.0

Den japan­sk inspir­erede have har fået en opda­ter­ing. Der er bygget en helt ny ter­rasse, som vender ud mod haven så vi fra huset kan sid­de og se haven og bon­sai. Der er også sat nye piedestaler op så udval­gte bon­sai kan ses fra ter­rassen og huset, mens andre ses når man går rundt i haven.

Der er morgen og aftensol på terrassen, og en behagelig skyggeplads på varme dage.
Der er mor­gen og aften­sol på ter­rassen, og en behagelig skygge­plads på varme dage.
Så mens reg­nen nu siler ned og gør haven godt, glæder jeg mig over at der nu er ved at være den rigtige fornem­melse af en japan­sk have. Bon­sai er ikke en del af den japanske have, men da jeg er bon­sai-entu­si­ast og læg­ger meget vægt på den del af havekun­sten, så er det naturligt at indrette haven så den del af havekul­turen indgår. Som man ser det i pri­vate japanske haver o.a. sted­er. Den japanske have i sig selv, har ikke noget med bon­sai at gøre, men der er stor forskel på hvor­dan man indret­ter haven hvis den er pri­vat, eller om det er en tem­pel- eller besøgshave.
Bonsai på nye piedestaler der fremhæver dem enkeltvis. Tv. Trefliget Ahorn og th. Europæisk taks.
Bon­sai på nye piedestaler der fremhæver dem enkeltvis. Tv. Tre­fliget Ahorn og th. Europæisk taks.
Haven her er anlagt ud fra prin­cip­perne i the-haven. Dvs. at der skal være en fortæt­tet anty­det skovstemn­ing, og det vil der med tiden blive, når træerne vokser yderligere til. Stierne er asym­metriske og anlagt skævt mod­sat den klas­siske engelske have hvor alt er i sym­metri (bort­set far Cot­tage­havens stil).
Terrassen er placeret på stolper, der står på pigstensbelægning. Stolper inde under terrassen er støbt fast i jorden.
Ter­rassen er plac­eret på stolper, der står på pig­stens­belægn­ing. Stolper inde under ter­rassen er støbt fast i jor­den.
Den næste opgave er udbygn­ing af hegn, der delvist skjuler den ene side af gård­splad­sen (haven er anlagt mellem de fire bygninger), hvor der for­trinsvis er have-arbe­jd­plads og frit gan­gare­al til laderne. Men lige nu glæder jeg mig over at have fået sat de sid­ste større ting på plads, så haven udstråler den ro og har­moni jeg sæt­ter meget pris på.
 
Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Japansk have opdateret vers. 2.0”

 1. Kaalat Møller Kardel

  Fan­tastisk flot , jeg nyder her fra Grøn­land at kigge på de æstetisk smukke billed­er og glæder mig altid til nye ind­slag . Vi har i naturen ved elve noget der min­der lidt om japanske haver her på Grøn­land med ark­tiske rodo­den­dron m.m. de er jo så natursk­abte. Jeg håber en gang at lave et lille stykke japan­sk del i vores som­mer­hushave og dyrke bon­sai, når jeg bliv­er pen­sion­ist. Tak for du del­er glæ­den og skøn­heden.

  1. Tusind tak. Det er dejligt at høre. Jeg har desværre aldrig været på Grøn­land, men kan forestille mig det er meget smukt i som­mer­pe­ri­o­den, også ud fra hvad du fortæller.
   Bon­sai er en dejlig beskæftigelse, så det skal du bare kaste dig over når den tid kom­mer.
   Hilsen, Morten Albek

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: