Japan — Danmark 150 års bonsai udstilling

I anled­ning af at Japan og Dan­mark fejr­er 150 året for de diplo­ma­tiske forbindelser, afholdes en række arrange­menter rundt omkring i Dan­mark og i Japan. I Vejle er der i DGI huset den 18. ‑19. feb­ru­ar et større arrange­ment. Den 18. feb­ru­ar delt­ager jeg sam­men med Tor­ben Ped­er­sen, hvor vi er inviteret til at udstille bon­sai og fortælle. Deru­dover vis­es bon­saifil­men om under­teg­nede, pro­duc­eret af Nico­lai Brix.
Mere info om pro­gram­met når det er endeligt fast­lagt.
cropped-l1019245-21.jpg

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: