Insekter og andre gæster i haven

DSC04520
Som­merfugle, bier og andre insek­ter er velkomne gæster i haven. Lige­som men­nesker er det. En have er en lille biotop, hvor blom­ster og træer er med til at skabe lev­e­plads for insek­ter. Især i de her år er det vigtigt med afvek­slende plantemiljø for bierne, som er i drama­tisk tilbage­gang. Pga. stor­drift at ensart­ede afgrøder på mark­erne, man­glende læbæl­ter og skadelige pes­ti­cider og syg­dom blandt bierne. I vores have er der heldigvis (fra frem­synede og træelsk­ende tidl. beboere) en veltil­pan­tet vari­eret lille skov på begge sider af grun­den. Når et træ bliv­er fældet (af nød, for vi elsker træerne), så får en stor del af det lov at ligge så det kan danne levest­ed for insek­ter. Det er med til at holde en lille smule bal­ance i forhold til de åbne mark­er vi har udkig til.
DSC04525
Lige nu er der både bier og som­merfugle i haven. En slags som­merfugl har kastet sin kærlighed på sol­brud, mens bierne har smag for Kæmpe Skæl­hoved. Sådan er det lige i dag, her i juli. Blom­sterne vari­er­er med hver deres peri­ode, og så kom­mer der nye til som (måske) andre insek­ter og andre typer som­merfugle vil kaste sig over.

DSC04539
To kun­st­nere i haven. Malene Ham­mer­shøj (tv) og Ann-Lis­beth San­vig. I bag­grun­den anes det område hvor der snart skal være en sø med Koi-karp­er.
Der kom­mer også andre gæster i haven. I dag er det Ann-Lis­beths gode kun­st­nerkol­le­ga og veninde Malene Ham­mer­shøj, der har været på en lille have­van­dring.
 
Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Insekter og andre gæster i haven”

  1. Pingback: Insekter og andre gæster i haven – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: