Havetip nr. 7 — patina

Dagens havetip er nr. 7 ud af 30. Hver dag i april kom­mer der en lille idé eller et tip på have­bloggen. Et lille bidrag mens vi sam­men — hver for sig — kom­mer igen­nem en lille del af Coro­n­akrisen.

Patina

Jeg har en forkærlighed for patinerede ting i haven. Jeg kan fak­tisk ikke særligt godt li´ nye ting. Ikke før de har fået lidt slitage, lidt mos, eller andre tegn på alder. Når de står der helt nye og blanke, pass­er de ikke ind. Men det er naturligvis en smagssag.

Tegn på alder er vigtigt for­di det til­før­er en tidløshed og en særlig stemn­ing. Der­for bliv­er gran­it­sten og havens fig­ur­er aldrig renset, med­min­dre de gror helt til. For mos­belægninger og ned­bryd­ning af over­fladerne, er med til at skabe den stemn­ing der hør­er til i en havetype som vores.

Jern må gerne ruste lidt. Flis­erne skal ikke højtryk­srens­es. Bam­busheg­net må gerne gråne.

Tidløs stemning

Den stemn­ing, der er i gam­le haver er unik. Der føler jeg mig hjemme. Her går tiden i stå, og det er det en have kan. Lukke alt andet ude, og få mig der­hen hvor jeg bare er i nuet.

Selvom haven ikke er gam­mel hele vejen igen­nem så har den de ele­menter, der skal til for at den føles sådan. Ved at bruge ting der allerede har alder. Det kan være anskaf­fet som gen­brug, eller jeg har bare måt­tet vente på at alderen sniger sig ind og til­før­er pati­na.

Både lygten og opsat­sen til krukken bagerst vid­ner om alder.
Muren bag havedammen er stadigvæk for ny at se på et par år efter den blev opført. Nu ven­ter den på at tidens tand ælder den med ynde.
Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Havetip nr. 7 — patina”

  1. Enig hele vejen igen­nem.
    Bruger du nogensinde trick­et med blendet mos i yoghurt? Jeg tænker på din have­mur med det smukke spring­vand. Eller er det for meget snyd?
    Mange hilsen­er Lis­beth

    1. Jeg har tænkt mig at afprøve det blend­ede mos. Nu muren er klar til det. Vejret skal bare være fugtigt uden at det hele reg­n­er af. 😊

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: