Havetip nr. 17 — beskæring af Hortensia

Havetip 17. Dagen efter Dron­nin­gens fød­sels­dag 🙂

Hvordan beskæres almindelig Hortensia

  • uden at miste blom­strin­gen.

Det er et ofte stil­let spørgsmål. Af en eller anden grund synes mange at havens Hort­en­sia har det med at blive for store. Måske de fra start af er plac­eret fork­ert, og man har ikke har tænkt over, at Hort­en­sia kan blive ret store. Og fan­tastisk smukke med alle blom­sterne. Der­for behovet for at reduc­ere stør­relsen.

Det beskrevne her gælder den alm. have­hort­en­sia. Der find­es nyere sorter, der afviger fra det beskrevne, men den alm. Hort­en­sia er nok også den mest udbredte i de danske haver.

Men tilbage til sagen. Hvis de nu skal beskæres, så er der to mulighed­er.

Her fjernes blot de overv­in­trende visne blom­ster­stande, så årets blom­string ikke ødelægges. Dette års blom­ster sid­der i top­skud­det lige under den visne blom­ster­stand fra sid­ste sæson.

Det første er bare at klippe tilbage og lade planten skyde igen. Men så mistes dette års blom­string sam­tidigt. For blom­sterne er på de skud, der blev dan­net inden vin­teren, — og de sid­der for enden af grenene. Når der klippes tilbage i foråret så klippes de hvilende blom­ster­knop­per også af. Selvom man kun tager det yder­ste led af, er der stor sandsyn­lighed for at skud­det nede­nun­der ikke bær­er blom­ster. Hvis der laves en tilbagek­lip­n­ing af hele planten, må man alt­så vente et år på næste blom­string.

Det er også der­for en sen frost kan ødelægge blom­strin­gen. For det svar­er til at fjerne de sovende blom­ster­knop­per for enden af stilken, og der dannes ikke nye før i efteråret. Der er kun et skud i bøssen pr. år.

Almin­delig vedlige­hold består der­for nor­malt af, at fjerne de overv­in­trende visne blom­ster­stande. Men sam­tidigt gælder det også om ikke beskære topvæk­sten lige under, — der hvor der er syn­lige nye blad­par på vej. For enden af dem sid­der dette års blom­string nem­lig.

Blom­sterne sid­der gemt på det yder­ste skud (ved min tom­melfin­ger), mens det under (ved min pegefin­ger) oftest kun dan­ner vækst uden blom­ster. Fjernes top­skud­det, fjernes blom­sterne også.

Hvis der er behov for at gøre planterne min­dre, uden at miste et helt års blom­string, kan det gøres ved at klippe hver anden gren godt tilbage. To tred­jedele eller min­dre efter behov. Resten lad­er man være dette år, og på den måde bevares 50% af blom­strin­gen. Næste år skæres den anden halvdel tilbage, og de grene som blev beskåret året før kan så blom­stre imens.

Hele planten er nu blevet reduc­eret i stør­relse over to år, og sam­tidigt bevares omkring halvde­len af afblom­strin­gen de to år.

Her fjernes kun de visne blom­ster­stande fra sid­ste års blom­string.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: