Havetip 5 — Få rødderne med op

Dagens havetip nr. 5 her i april, hvor hver dag byder på en lille infor­ma­tion eller et tip til din have. 

Ukrudt forgår ikke så let. Og slet ikke græss­er. Jeg har et lidt forsømt bed, der sid­ste år blev lidt spo­radisk anlagt. Nogle lavendler blev fly­t­tet fra en del af haven, men kom så til at lide under et halvt års uophørligt ned­bør. I mellemti­den har nogle græss­er sået sig, og de får hur­tigt fat.

Jeg kender flere, der luger ved lige at hive fat i ukrudtet og hive det op. Men ofte kom­mer rød­derne ikke med, eller der vil knække rød­der af som så gror videre. Med andre ord;  over­fladen af ukrudtet er nok væk, men selve planten kom­mer stærkt igen kort efter.

Få græsset helt op

Når det gælder græss­er er der forskel­lige slags. Den almin­delige plæne­græs kan man godt hive op på en sandet jord og få det meste (eller det hele) med. Men kvikgræsserne er nogle satan­er (und­skyld udtrykket), med meter lange rød­der, der nemt knækker af og lystigt gror videre.

Her er det især vigtigt at få sat en spade ned, eller bruge en graveske, til at løsne jor­den og løfte rød­derne for­sigtigt op. Så de ikke knækker nede i jor­den og fort­sæt­ter deres irriterende vækst hvor de abso­lut ikke skal være. Er de kom­met helt ind i rod­klumpen på en staude, så grav stau­den op og del den så rød­derne kan rens­es for græs­rød­der. Fjerne rød­derne fra græsserne og plant stau­den igen. Nu har du måske fået to-tre staud­er ud af det, så der er også en gevinst ved det.

Dagens råd, er at gøre det ordentligt når du luger. Så bliv­er det så meget nem­mere bagefter. 

En almin­delig græs tv. med korte tæt­tet rød­der, og kvikgræs med lange rød­der i led, der nemt spred­er sig over store områder med rodun­der­løbere.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: