Havetip 28 — Lån naboens have

Tred­jesid­ste havetip denne måned 🙂 Nr. 28 af aprils 30 havetips.

Lån udsigten når du anlægger haven

Det er en rigtigt god ide at tænke omgivelserne ind som en del af haven. F.eks. har vi en dejlig udsigt over mark­erne, som kun kan ses hvis vi åbn­er noget af haven op. Ikke at vi dermed bar­ber­er alt ned til græshøjde. Vi sørg­er bare for at de træer, der står for enden af grun­den stammes lidt op, så land­sk­a­bet kan ses. På den måde udvides haven fra at være et lille lukket rum, til at ind­drage det som er læn­gere ude. På billed­erne kan ses at der godt kan lukkes lidt mere op. Men det gør jeg først når der er blade på træerne. Så kan jeg bedre se hvilke grene, der skal væk for at skabe kighuller ud til land­sk­a­bet.

Lån naboens æbletræ

Det kan du også gøre i en parcel­hushave, hvor husene lig­ger tæt. Tænk over at naboens smukke gam­le æbletræ, ligeså godt kan være dit. Klip evt. den busk lidt ned, som spær­rer for udsynet. Planter du nyt, så tænk over havde det som dækker for, også når det bliv­er stort. Tynd lidt ud i grenene i stedet for at fælde et stort træ, og få udsigt til naboens smukke træer læn­gere væk. Så bliv­er det plud­seligt en del af oplevelsen i din egen have, selvom det ikke er dit.

Træerne bagved ind­drages i haven, og de min­dre træer skaber dybde til det bagvedliggende.

En måde at tænke naboens have, mark­erne, eller det bageste af din egen have, ind i havedesignet, er at tænke på det hele som en del af haven. Er der høje træer i bag­grun­den kan for­grun­den bry­des op af min­dre og visuelt let­tere træer. På den måde skabes dybde og dynamik.

Engelske og Ital­ienske haver har mange gode eksem­pler på hvor­dan det, der lig­ger uden for ens egen grund indtænkes som en del af ens egen have. En slags lånt have.

Japan­erne fuld­før­er det i tem­pel­hav­erne, der ofte er anlagt med bjergsidernes frodi­ge trævækst som bag­grund. Træer og buske på tem­pelom­rådet beskæres og formes så der bliv­er en gli­dende over­gang til det lånte land­skab. Have og land­skab smelter sam­men til et, og bliv­er på den måde meget større end det i virke­lighe­den er.

Adachi land­sk­ab­shaven i Japan udnyt­ter land­sk­a­bet fuldt ud. Billedet tog jeg på en rejse i 2011.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: