Havetip 26 — Buske og træer skaber form

Havetip nr. 26 af 30 på en let over­skyet søndag i april. 

En plante eller busk behøves ikke stå der hvor den ple­jer. Krukker giv­er mulighed for at ommøblere haven engang imellem. Og så er det slet ikke årstid­safhængigt. Der­for er krukker gode til sæson­blom­ster, staud­er, buske eller småtræer.

Småtræer og buske kan dog have en udløb­s­da­to i krukken. Lige­som staud­er også skal omplantes og deles med mellem­rum. Træer og buske vil beg­y­n­de at mis­trives med tiden, med­min­dre de plantes om, beskæres og end­da rodbeskæres med fire — fem års mellem­rum. Det er sådan man hold­er bon­sai i live og trivsel i åre­vis i selv små skåle. Husk også at til­føre gød­ning gen­nem væk­st­sæ­so­nen — fra maj til sep­tem­ber. Gød­nin­gen udvaskes fra jor­den ved vand­ing, og ikke alt vil nå at blive optaget af planten.

Bon­sai. Japan­sk ahorn, som har været dyr­ket i en skål i over 25 år.

Klip med måde

I en krukke i haven har jeg en større taks, som er klip­pet i form. Den står i samme jord som for tre år siden, så den kan tage en sæson eller to mere før den skal omplantes. Den er ret skulp­turel, og dan­ner et godt og roligt fokus­punkt i haven. Det er vigtigt den klippes i form så den står skarpt, men klip ikke uaf­brudt hele væst­sæ­so­nen. Planter skal have mulighed for at gro lidt og så blive klip­pet tilbage. Ellers udpines de og kan tage skade. Giv dem der­for en lille pause engang imellem, så de kan gro.

Skab form

I en anden krukke har jeg en min­dre buks­bom, som har været i krukken i fem år. I stedet for at lade den blive i krukken, kom­mer den nu i jor­den i haven, og krukken frigøres til noget andet. Sådan kan planterne fly­tte lidt rundt, om de bliv­er i krukken eller ej. Det giv­er fornyelse i haven, og jeg har aldrig haft et haveår hvor ikke et eller andet bliv­er lavet om.

Ved indgan­gen til haven er en større vibur­num, der dan­ner en fin para­sol man kan sid­de under. Den blev opstam­met for­rige år, og er en helt skulp­tur i sig selv. Men bun­den er lidt kedelig.

Her kom­mer min buks­bom så til und­sæt­ning. Klippede buks­bom er rigtigt gode til at skabe ro og give form. Der­for passede den per­fekt til at stå op mod det sorte træværk, og gøre bun­den ved træet mere inter­es­sant.

Buks­bom er nøj­somme, og tåler både en sol­rig og lidt tør plads. Sørg for at hul­let er stort nok til at plante i, og træde jor­den let til omkring planten når den er plac­eret.

Slut af med at vande godt igen­nem, så rød­derne får en god start. Vand efter to tre gange, for det kan tage tid for van­det at trække ordentligt ned så det når alle rød­derne. Vand også området uden for plantens radius, så den evt. tørre jord derude ikke trækker van­det væk fra planten.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: