Havetip 25 — Favoritredskab til havearbejdet

Havetip nr. 25 af 30. i april.

Hvad er dit yndlings haveredskab?

Jeg ved hvad mit er. Lis­tens top 3 er tæt, men vin­deren er mit hakke­jern til at luge med. Hvor­for? For­di det både kan skære ukrudtet fri, og løfte det op ad jor­den. Jeg fore­trækker det lang frem for et skuf­fe­jern, der ikke rigtigt kom­mer ned under ukrudtet, og så bliv­er rød­derne tilbage og skidtet kom­mer igen. Men sådan har vi nok hver vores favorit.

Som du kan se bruges de gam­le havered­sk­aber flit­tigt, så de har noget slitage.

Det der med at luge med hæn­derne og trække ukrudtet op er kun hen­sigtsmæs­sigt hvis hakke­jer­net risik­er­er at ødelægge det, der ståt tæt op ad ukrudtet. Hiv­er man ukrudt op, vil der tit blive rød­der tilbage, der dan­ner en ny ukrudt­s­plante. Især hvis jor­den ikke er let så rød­derne slip­per jor­den uden at knække.

Kende­teg­nene for ukrudt er at det ikke forgår så let, så det er bedre at være grundig en gang, end at skulle gøre det hele om ugen efter. Det er selvføl­gelig nød­vendigt i tæt beplant­ede bede, og hvor der står sarte plante tæt på, at komme ned på hug. Her kan en planteske være et glim­rende red­skab til at komme ned under ukrudt­s­planten, og løsne den så den kom­mer hel op.

Du er velkom­men til at skrive en kom­men­tar om hvad dit yndlings havered­skab er 🙂 

Især på grusstierne har hakke­jer­net vist sit værd. I lang tid har jeg rendt over stierne med en gas­bræn­der, men den har flere ulem­per. Den er bøvlet at trække rundt med. Der er stor risiko for at brænde andet af end det der skal bræn­des af. F.eks. horn­vi­o­l­erne, som gerne må gro i gan­gene. Man kan meget nemt svide nabo­planter. Og sidst, men ikke mindst, hvis ikke gas­bræn­deren bruges rigtigt er det spildt arbe­jde. Ukrudtet kom­mer igen, for rød­derne bliv­er tilbage.

Brug gasbrænderen rigtigt

Jeg bruger kun gas­bræn­deren på fliseareal­erne, hvor det er tæt på umuligt at få græs m.v. op. Og i ind­kørslen hvor hakke­jer­net ikke kan nå ned i det hårdt­pressede jord­lag under gruset. Ind­stil flam­men så der er effekt nok. Ikke en lille for­sigtigt flamme, men så det virk­er. Du skal ikke afbrænde ukrudtet, for rød­derne laver bare en ny plante bagefter.

Der­i­mod er det vigtigt kun at koge ukrudtet let op eller sviste det. Hold ukrudts­bræn­deren ca. 10 — 15 cm over ukrudtet og gå let hen­over området. Så overophedes ukrudt­s­planten, cellerne sprænges inde­fra, og i løbet af få dage vis­ner den.

Gen­tag efter nogle dage, for der er nok et eller andet der er und­slup­pet. Og så forhin­dr­er det jo ikke nyt i at så sig og under­holde dig med end­nu en tur med gas­bræn­deren eller skuf­fe­jer­net. Eller hvad du nu fore­trækker.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: