Havetip 24 — Husker du, så glemmer jeg

Havetip nr. 24 her i april, hvor der hver dag er et lille havetip eller en idé fra mig til dig.

Hvad er det den hedder, hvor var det jeg satte den?

Jeg ved ikke om dagens tip gavn­er andre end mig selv? Men nu bliv­er det givet videre.

Jeg er ikke altid skarp på at huske hvad jeg har sat i de forskel­lige bede, eller krukker. Jeg ved godt hvad det er, men var det nu en rød eller gul, var det en Dahlia ´Cafe au Lait´, eller en Bishop of Oxford. Måske det var D. Bishop of York? 

Jeg er ikke fan af syn­lige planteskilte med navne på. Und­ta­gen hos planteskolen og i botaniske haver. Jeg synes de skæm­mer og er et forstyrrende ele­ment, der bry­der æstetikken. Sådan er jeg skruet sam­men. Men det er jo en lidet heldig kom­bi­na­tion med behovet for at kunne huske hvad der er hvor. Så jeg stikker sim­pelthen et lille skilt ned i jor­den ved planten når den plantes. Så kan jeg lirke skil­tet op hvis jeg kom­mer i tvivl om hvad det er jeg har sat, inden det blom­str­er og er syn­ligt. Og hvis jeg ikke lige kan huske hvad sort­snavnet var.

På den ene side skriv­er jeg det latinske navn og sort­snavnet. På den anden side far­ven, som det ses her.

Det har den store fordel at det også kom­mer til gavn i efteråret når de afblom­strede Dahli­a­knolde skal graves op. Så fly­t­ter skil­tet med til vin­terop­be­varin­gen, og bev­id­ner hvad det overv­in­trede var når foråret kom­mer igen. Skil­tene er de der stan­dard plas­t­skilte som kan over­leve “evigt” og dermed gen­bruges år efter år. Skrives der med en vand­fast sprit­tusch skal der også en del til før det er slidt af.

Skil­tet trykkes let ned i jor­den, så det er skjult. Så kan det trækkes op hvis hukom­melsen svigter.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: