Havetip 23 — Sommerens sommerplanter

Havetip 23 — hele april er der et dagligt havetip. Du kan også gå baglæns og læse de første. Der er en over­sigt over alle blogindlæggene her.

Glæden ved egne planter

Jeg synes der er en helt for­mi­da­bel og næsten euforisk glæde over at fremelske egne planter til som­merens have. Den­gang jeg var gart­ner var det en anden sag. Tusind­vis af den samme plante. Dag ind og dag ud. Det var der ikke meget sjov ved. Jeg fik dog en god oplevelse en peri­ode i dri­vhusene og park­erne ved Egeskov Slot. Der lavede vi planter til parken i min­dre antal, og mange forskel­lige. Det var egentlig det, der var det sjove ved at være gart­ner. Nu gik det sådan at jeg kom til at leve af at være fotograf i stedet for. Den drejn­ing tog det allerede for over 30 år siden. Men min basisv­i­den om planter har jeg, og så kan jeg lege glad amatør­gart­ner her­hjemme. Og det gør jeg.

Forde­len ved at for­pro­duc­ere som­merblom­ster i dri­vhus eller en udestue, er at det giv­er et pænt for­spring i udviklin­gen af planterne.

Kort fortalt, så får man så meget mere plante og tidligere blomstring for frøpengene, ved at forspire og prikle ud frem for direkte såning senere i april/maj.

Og så er det hyggeligt. Frem­gangsmå­den er enkel men alligev­el vigtigt at nævne. Når de spirede planter får lidt stør­relse, skal de ud af den nærings­fat­tige jord, og over i en potte med en god pot­temuld. De skal deles næn­somt og så have lidt tid til at vokse igen. Senere er de så klar til at blive plantet ud og skabe liv i haven.

På billed­erne ses favorit­som­merblom­sten Skøn­hed­sø­je, Core­op­sis.

Fremgangsmåde for oppotning

Fyld en ny (gerne gen­brugt men ren) potte med frisk pot­temuld. Lad være med at trykke jor­den på plads men ryst pot­ten lidt ved at banke den let på plads på bor­det så jor­den sæt­ter sig.

Med en plantepind, kuglepen, eller som her, en spisepind fra take­away 🙂 laves et dybt hul som planten kan sættes i.

Tag for­sigtigt de for­spirede små­planter op ad pot­ten og del dem. De skal helst plantes med det samme, så gør gerne alle pot­terne klar med jord før du del­er.

Jo kor­tere tid rød­derne tør­rer i luften, jo bedre. Et par min­ut­ter i fri luft og tørke ødelæg­ger dem. Der­for er det også bedst at gøre om mor­ge­nen mens det er køligt.

Sænk for­sigtigt rød­derne ned i det for­beredte hul. Alle rød­der skal pege nedad. Undgå rød­der der vip­per op, for det stop­per væk­sten.

Tryk nu jor­den let til omkring planten, så den står fast. Og vand godt.

PS: På det her tid­spunkt er det en god idé at skygge let for de små sarte planter, der nemt tør­rer ud eller kan blive svedet af i solen.

Opdatering på knibning

I Havetip 14 kunne du se hvor­dan top­pen kan knibes for at skabe flere for­greninger og større blom­string. Det er så knap et par uger siden, og på billedet herun­der kan du se hvor­dan Sol­sikken nu dan­ner nye skud i blad­hjørn­erne. Hvor der før kun var udsigt til et langt skud, er der nu to.

Samme teknik kan bruges på mange frøsåede planter, så du får end­nu mere ud af dem.

End­nu et PS: Sol­sikker bry­der sig ikke om at blive omplantet, men gøres det for­sigtigt så går det an. De er plantet direk­te i den potte de skal stå i hen­over som­meren, så de ikke forstyrres yderligere.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: