Havetip 22 — Hvad er der galt? Hvad skal jeg gøre?

Havetip 22 han­dler om buks­bom, og er det otten­desid­ste i denne måneds spe­cial edi­tion med daglige havetips. 🙂

At iden­ti­fi­cere hvad der er galt med en plante kan være udfor­drende. For der er mange forskel­lige mulighed­er, med­min­dre der er tale om et åbenlyst tydeligt angreb af lus, hvor de små bæster kravler rundt på rosens nye skud i hobe­tal. Så kan man se, at det er noget man skal gøre noget ved. Eller lade naturen klare det selv. Lusene på rosen kan skylles/spules af med en skarp vand­stråle eller sprøjtes væk med et uskadeligt hjem­melavet (og dermed bil­ligt) mid­del.

Bland selv

1 liter lunkent vand tilsættes to spsk. sprit og en spsk. brun sæbe. Bland det godt. Det lunkne vand gør det meget nem­mere at blande, end hvis du bruger koldt vand. Lad det stå 10 min. og så er det klar til at blive sprøjtet på blad­lusene. Sæben får det til at binde sig på planten og ikke bare løbe af som vand. Sprit­ten gør sit job sam­men med sæben.

Ingen panik

Andre skad­er er mere vanske­lige at finde kilden til. Men, som udgangspunkt, så vent med at gå i panik. Tænk ikke som det første, at der er en eller anden slem syg­dom som har ramt planten. Under­søg den først. F.eks. for mekaniske skad­er, som er langt den hyp­pig­ste årsag her i haven. Og nok også andre sted­er.

Mekaniske skad­er er dem, som er til­ført uden hjælp af virus, bak­terier eller svam­pean­greb. Træder du ved et uheld på en tuli­pan, er det en meget tydelig mekanisk skade. Det kan også være udtør­ring, der oftests ses som afsvedne blad­spidser, og ikke behøver være tegn på en syg­dom. Det er måske man­glende vand­ing, eller som nu, man­glende regn. Det kan også være noget tred­je. Det kom­mer vi til i næste afs­nit herun­der.

Buksbom syge

I de senere år har der været meget tale om den udbredte buks­bom-syge, der skyldes en svamp. Den slår buks­bom ihjel og kan sprede sig langt. Nogle nyere sorter er måske resistente, men vi har en del buks­bom, der har været med os en del år. De vil være udsat­te hvis syg­dom­men kom­mer for­bi. F.eks. når der købes nye buks­bom til haven, så kan syg­dom­men til­føres haven via de ind­købte planter.

Det er en kedelig syg­dom, og der er ikke behan­dling for den. Så planten må ud, og bræn­des af, så smit­ten ikke spred­er sig, hvis det er til­fældet at den er ramt af netop den syg­dom.

Inden du bort­døm­mer din buks­bom, kan du lave en sim­pel test for at se om det er et svam­pean­greb. Klip den mis­tænk­te kvist af som har brune blade og tørre gren­spidser. Put den i en plas­tik­pose med noget let fugtigt vat eller papir. Luk posen og læg den i stuetem­per­atur. Hvis der dannes tydelige hvide pla­m­ager af svam­p­en i løbet af to-tre dage, ja så er det et svam­pean­greb.

Bemærk der er en type, der angriber forår, og en anden om efteråret.

Så frygten var der da jeg opdagede en del af en buks­bom var vis­sen på den ene side. Det kunne ligne et angreb af et eller andet. MEN der var ingen brune blade, og der var heller ingen visne blade at se. Til gengæld var det som om hele den ene side var blev klip­pet.

Fork­larin­gen er helt sikkert et sul­ten rådyr eller lig­nende, der har været for­bi og snup­pet sig en salat. Alt var klip­pet præ­cist, og nu her ca. tre uger efter opdagelsen, er der tydelige tegn på at det var årsagen. Der kom­mer nem­lig friske skud lige under der hvor tæn­der har klip­pet.

Desu­den vender det afg­navne are­al ud mod havestien, så den har kun­net stå der og spise stille og roligt. Ind mod bedet har den ikke kun­net komme til, så der­for ikke noget der er spist der. Heldigvis snuppede den kun den her, og holdt for­men på planten, som nu bare skal komme sig og sætte nye skud.

 

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Havetip 22 — Hvad er der galt? Hvad skal jeg gøre?”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: