Havetip 21 — Flyt din comfort zone

Havetip 21 — der er ni mere i april.

Hvor skal din havestol stå i dag?

De fleste af os fore­trækker at sid­de det samme sted ved spise­bor­det. Kom­mer der gæster, spørg­er de hvem der ple­jer at sid­de hvor, så den almin­delige ruti­ne ikke forstyrres. Vi sover i samme side af sen­gen hver nat, og på arbe­jde fore­trækker mange at have en fast plads. Det gælder også mig. Jeg er et vane­men­neske som så mange er det. Jeg kan virke­ligt godt lide at sid­de i samme side af have­bænken hver gang Ann-Lis­beth og jeg sid­der der. Det er rart og trygt at gen­t­age sine ruti­n­er.

Ann-Lis­bet en som­merdag midt i al det frodi­ge.

 

Havens rum møbleres, og så står have­bænk og stole der hvor de nu står bedst. Æstetisk og ud fra hvor vi kan lide at sid­de og se på en bestemt del af haven. Et afs­nit vi hold­er særligt meget af. Om det er udsigten til et smukt bed, eller måske bare for­di der er læ for vin­den.

Men havens rum foran­dr­er sig hele tiden. Nye sted­er dukker der blom­ster op, og så forsvin­der de igen. Solen fly­t­ter sig. Både i løbet af dagen, men også hen­over året.

Flyt havestolen med

Min pointe er at du/I måske skal have et par løs­gående stole. En eller to ekstra stole, der ikke savnes ved have­bor­det eller på ter­rassen.

Her har jeg ikke sid­det før. Men jeg fandt en ny vinkel at se haven fra og lidt mor­gen­sol, der smut­ter mellem træerne mod øst.

En stol der kan stå et sted i dag, en anden i mor­gen. Så får du måske en ny oplevelse ved, at sid­de og kigge på haven fra et sted du ellers ple­jer at gå for­bi, eller højst stoppe op ved et kort øje­b­lik. Flyt lidt ud af din com­fort zone og dine van­er, og find nye oplevelser i haven. Flyt stolen og dvæl ved noget nyt. Få en ny oplevelse af det velk­endte. God fornø­jelse med at finde en ny plads i dag 🙂

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: