Havetip 19 — Er busken sjusket?

Det er i dag det nit­tende havetip ud af tre­dive. Et tip om dagen i april.

Styr busken

Sak­sen er min tro­faste følgesvend i haven. Der er altid et eller andet, der lige kan klippes til. Ikke så ivrigt som med mine bon­sai, men det er en anden sag. Buske i haven er med til at skabe forskel­lige struk­tur­er, og er en god mellemt­ing mellem træerne og de lave planter. Indimellem bliv­er buske bare for tætte, og beg­y­n­der at forstyrre mere end de bidrager med. I stedet for bare at fjerne en busk, der er blevet lidt for stor — og det her gælder også træer — så grib sak­sen og trim i stedet for. Alle buske er ikke ens, så hvor­dan beskærin­gen fore­tages er alt­så ikke lig­e­gyldig. En buks­bom kan klippes som en hæk, og formes som en kugle. Andre vil blive øde­lagt af sådan en beskæring/klipning.

 

Busken her er en Gul­bro­get liguster, Ligus­trum oval­i­foli­um. I fam­i­lie med den velk­endte liguster, der bruges som hæk­plante. Den kan også klippes helt tæt. Alt­så hvis man vil. Men det vil jeg ikke. Jeg vil bevare den som en mere løs for­grenet plante, der skaber lethed i bedet.

Sådan klipper du

Busken er beg­y­n­dt at fylde for meget. Den skyg­ger for det, der skal plantes i bun­den, og den strit­ter for meget.

Start med at fjerne alle små­grene, der fylder på den ned­er­ste del. Så kom­mer der luft og lys ind. Klip helt tæt på stam­men.

Bagefter kan der ryd­des op i grene, der krydser hinan­den, så de ikke gnider sig op ad hinan­den og ødelægges. Måske det virk­er vold­somt, men tro mig, busken vil kvit­tere med mass­er af ny og tæt­tere vækst i løbet af kort tid.

Til sidst tages lidt af de yder­ste grene og top­pen. Klip et sted hvor der enten er to skud over­for hinan­den, eller lige over et skud der peger væk fra midten og udad. Så vil den nye vækst gå den vej.

 

Klip­per du lige over et skud, der vender ind mod midten, så vil det skud, som bliv­er, vokse ind mod midten og busken bliv­er rodet i løbet af kort tid.

Klip altid lige over skud, der vender udad.

Voila

Så er der ryd­det op i busken, og lys og luft kan komme ind. Lidt senere skal der plantes i bun­den nu der er plads til det. PS: Busken vil rea­gere på beskærin­gen med at danne en masse nye skud, så den vil snart være tæt igen. Nu vil jeg bare holde lidt øje med den ned­er­ste del, og fjerne små nye skud, så den bliv­er ved med at være opstam­met.

Blomstersult

Lid­er du af blom­ster­sult, er her en lille billed­serie af noget af det, der blom­str­er i haven lige nu.

Du kan også følge med på Insta­gram @gartnerenshave www.instagram.com/gartnerenshave/ hvor jeg løbende læg­ger stemn­ings­billed­er op fra haven. God søndag i haven 🙂

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Havetip 19 — Er busken sjusket?”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: