Havetip 18 — tjek havens buske og træer

Vi er nået til havetip nr. 18. Hver dag i april, er der et dagligt havetip til dig.

Inden det hele springer ud

er det en god idé at gen­nemgå havens buske og træer (dem som er i en over­skuelig stør­relse), og tjekke om der er grene der krydser hinan­den.

Er der grene som gnider sig op ad hinan­den, så bør de klippes eller saves af. For­di grenene bevæger sig i vin­den vil det danne slitage og åbne sår, der kan invitere svam­pesyg­domme og bak­terier ind.

Så smut en tur igen­nem havens og se om du kan fore­tage små jus­teringer til gavn for træerne og buskenes sund­hed.

Husk at sak­sen skal være skarp. Klip først et lille stykke over og fjern så resten bagefter.

Når beskærin­gen er fore­taget rigtigt, får du et fint sår som hel­er op. Sørg for det ikke er van­dret så der lig­ger vand oven­på når det reg­n­er.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: