Havetip 16 — Dronningen og roserne

Havetip 16 i april. Og tillykke med fød­sels­da­gen Deres Majestæt. 🙂 

Myter er til for at aflives

I dag er det Hen­des Majestæt Dron­nin­gens fød­sels­dag. Det fejr­er jeg med at aflive en myte om hvornår roserne skal beskæres.

Hen­des Majestæt Dron­ning Mar­grethe II ved et besøg i Svend­borg i 2018. Foto: Morten Albek

Af besyn­derlige årsager hold­er vi fast i myter om det ene og det andet. Og glem­mer alt om for­nuft og logik. Som barn var det, at vi ikke måtte bade før en time efter vi havde spist. For ellers sank vi nok til bunds. Indtil en læge sagde, at det var noget være vrøvl. Og så blev alle børn straks gladere og strøg ud i van­det.

Roserne må først beskæres til Dron­nin­gens fød­sels­dag.” Jeg er rel­a­tivt sikker på, at det ikke er noget hof­fet eller vores dejlige statsover­hoved har dik­teret. Men myten lever i bed­ste vel­gående kan man se på Face­books have­fo­rum­mer og når man googler emnet. Det er bare ikke sandt.

Roser beskæres bedst lige i starten af foråret. Midt i marts.

Kom­mer der svær frost i marts kan man vente lidt. Men roserne skades ikke af lidt frost hen­over foråret. De sky­der alligev­el først senere, og det er de nye sarte skud, der kan tage lidt skade af frost. Men husk at rigtigt mange planter klar­er et skud forårs­frost uden store skad­er. De flest ros­er der er tilpas­set vores kli­ma gør ihvert­fald. Du ser også tydeligt for­grenin­gen før bladene fold­er sig ud, og kan beskære så de får en fin struk­tur.

Kan jeg så beskære roserne nu?

Det kan du selvføl­gelig, Men der ryger en hel del af den nye vækst, der allerede er kom­met. Ved tidligere beskæring sættes væk­sthor­mon­erne i gang, og der vil blive dan­net flere nye skud læn­gere tilbage på grenene end ved sen beskæring. Som nu.

Sådan beskæres roserne

Det er rel­a­tivt enkelt at beskære ros­er. Som ved al anden beskæring af buske og træer, skal du beskære så du klip­per over et udad­vendt skud. Det skud vil så vokse udad og sikre en åben vækst hvor der kom­mer lys ind til midten af planten. Klip­per du mod­sat, så at skud­det gror ind mod midten, får du en rodet plante med grene på kryds og tværs. Når de gnider sig op ad hinan­den skades de, og der kan gå syg­dom i sårene.

Her klippes lige over et udad­vendt skud.

Er planten blev meget vold­som kan den beskæres to tred­jedele tilbage, men jeg går mest frem efter at fjerne de læng­ste skud, og lade nye tage over fra neden. Så bliv­er det aldrig den store mas­sakre, men en stille og rolig fornyelse af planten.

Klip med et let skråt snit så van­det ikke sam­ler sig i det åbne sår.

Kla­treros­er og buskros­er skal stort set ikke beskæres, med­min­dre de skal jus­teres for­di de bliv­er for store eller noget går ud. Det er primært de almin­delige mellem­store ros­er der har behov for foryn­gelse, og lidt styring, så de frem­står har­moniske.

God fornøjelse med at opdatere kalenderen. Roser beskæres medio marts 🙂

Hen­des Majestæt Dron­ning Mar­grethe II ved et besøg i Svend­borg i 2018. Foto: Morten Albek
Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Havetip 16 — Dronningen og roserne”

  1. Lige et indlæg efter mit hov­ede, jeg beskær­er også i marts. Det med dron­nin­gens fød­sels­dag var den­gang, der var vin­ter til. Men det er der rigtig mange, som ikke forstår.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: