Havetip 15 — Regnvand

I dag er jeg halvve­js med denne måneds ekstra havetips. Et hver dag hele april. Vi er nu nået til nr. 15.

Brug regnvand

Led­nings og drikke­vand er en ressource vi skal tage vare på. Der­for er det en rigtigt god ide at opsam­le reg­n­vand, der kan bruges til at vande havens krukker med. Eller haven i det hele taget hvis man har nok.

Jeg har selv anskaf­fet en 1000 liter behold­er, som hold­er til en god peri­ode. Eneste tid­spunkt den har været løbet tør, var den frygteligt tørre som­mer. Der måtte jeg sup­plere fra vand­ha­nen.

Min­dre end en 1000 liters behold­er kan gøre det, og bygge­marked­erne har dem på hylderne. Tilslut til tagren­den og vup­ti, så er der gratis vand. Bor man med kalkholdigt drikke­vand, er reg­n­van­det et ekstra plus, da det ikke inde­hold­er kalk.

Reg­n­vand er lidt sun­dere for planterne end det kalkholdige og så er et andet plus, at der ikke kom­mer kalkrande på krukkerne.

Den grimme behold­er et pakket ind i bam­bushegn (på rulle), så det æstetisk er til at holde ud at have en sådan kasse stående. Det er også en god ide at placere beholderen i skygge, så der ikke dannes alger og så at van­det ikke varmes op. Om vin­teren kan beholderen tømmes for vand hvis der kom­mer hård frost, så hane og spand ikke sprænger og ødelægges. De sid­ste vin­tre har det ikke været nød­vendigt, for der skal lidt til før 1000 liter bliv­er til en istern­ing.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: