Havetip 12 — Brug haven kreativt

Havetip 12 af 30. I april får du en lille ide eller et havetip. Hver dag. I dag en slags annonce for vores online kun­st­skole, men også en idé til noget andet end havear­be­jde.

Tegn eller mal i haven

I de her dage er der både godt vejr og tid til reflek­sion for en del af os. Udover havear­be­jde, er haven også en god kilde til fordy­belse. En af de ting man kan gøre i haven, er at tage en skit­se­blok og nogle farve­blyan­ter og teg­ne.

I vores have lig­ger et anneks, der er indret­tet til ate­lier. Med udsigt over havedam og mark­er. En lille fre­delig oase, med plads til at udfolde sin kreativitet.

Selvom min hus­tru, Ann-Lis­beth, er uddan­net kun­st­ner, så forhin­dr­er det ikke hende i at nyde at ate­lieret er i tæt kon­takt med naturen. Tvær­ti­mod inspir­erer det og giv­er ro til det kun­st­ner­iske virke.

I de her dage led­sages roen af fuglekvid­der og tudsernes kvækken. Og blom­strin­gen tager fart lige uden for ate­lierdøren.

I haven kan man sætte sig og teg­ne eller male en blomst. Og deri­gen­nem ser man end­nu tydeligere blom­sternes opbygn­ing og de små detal­jer, der gør dem så fan­tastiske.

For­di man skal teg­ne dem, “tvinges” man til at gå på opdagelse og fornemme detal­jerne. 

Tegne og malekurser online

Ann-Lis­beths online kun­st­skole tilby­der dig under­vis­ning i lige nøjagtigt det. Lær at male en blomst eller teg­ne et land­skab. Se mere på San­vigs Kun­st­skole hvor du også kan se alle de andre kurs­er, der tilby­des online.

Kurs­erne bliv­er til her i ate­lieret, og vi bruger tit haven som kulisse til fortællingerne. Sådan indgår haveg­læderne også i det daglige arbe­jde. 🙂

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: