Haveprojekt 1 færdigt

… næsten færdigt. Små detal­jer man­gler før udvidelsen af bon­sai-haven er helt færdig. Det var pro­jekt 1 af 2 dette forår. (Udover at få skik på en forhave, vi ikke helt har vidst hvad vi skulle gøre ved. Men det er løst nu. Noget om det en anden dag.).

Tilbage til bon­sai-haven. Det som man­gler er bl.a., at få limet vand­krukken, som har fået et par smårevn­er, der ikke hjælper meget med at holde på van­det. Men alt i alt til­fredsstil­lende, at have fået støbt og anlagt sti­er, etableret ny hylder til bon­sai, og fået planterne i jor­den.

Nu skal det hele bare sætte sig, så det ikke ser så nyt ud. Haver skal efter min over­be­vis­ning se gam­le og etablerede ud, og nyt træværk råber nærmest op om at det er nyt. Især til bon­sai og engelske cot­tage haver synes jeg alderen, er afgørende for om det virk­er. For at roen indfind­er sig. Ikke at det skal være mis­lige­holdt. Det skal bare have lov til at få den pati­na som tiden giv­er gam­le møbler.

Næste pro­jekt er orangeri­et / udestuen. Gam­le vin­duer blev købt sid­ste år, og nu skal de sættes op. Det bliv­er et af de sid­ste søm der bliv­er slået i større anlæggelser i haven. På et tid­spunkt bliv­er det rart at kunne gå i det modus der han­dler om vedlige­hold, og små forbedringer og foran­dringer af eksis­terende. Heldigvis er vi rimeligt gode til at stoppe op og nyde det vi allerede har. Vi er fak­tisk taknem­melige hver dag vi går ud af døren og ind i haverum­met. En lille daglig lykke­følelse som er meget værd.

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Haveprojekt 1 færdigt”

  1. Pingback: Haveprojekt 1 færdigt – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: