Havens kunstner — fernisering

Hvor­dan får jeg indlægget til at han­dle om haven, når det er noget andet det han­dler om? Ann-Lis­beth er kun­st­ner og har ferniser­ing på søndag den 24. sept. i Gal­leri­et Jør­gen Øster­gaard i Ikast kl. 15 ‑17.

DSC05572-2

Selvom Lis­beth er meget haveg­lad, og har designet den cen­trale del af vores have meget smukt, så er hen­des billed­er noget helt andet. Kom gerne til Gal­leri­et Jør­gen Øster­gaard på søndag kl. 15–17. Adressen er Øster­gade 44, 7430 Ikast.

SANVIG-WINTHER-2017

Dobbeltsolo-udstilling “UNSPOKEN TALES” med kunstnerne Ann-Lisbeth Sanvig og Lene Winther.

MAGISK REALISME

To kun­st­nere med his­to­ri­er på hjertet. På lærred, papir og i porcelæn. Visuelt stærke, med det tvist og det ekstra lag, der gør at man er nødt til at stoppe op og se nærmere. Det er noget af det, som kende­teg­n­er begge kun­st­neres værk­er.
Der­for sup­plerer de hinan­den så utroligt godt i udstill­in­gen ”Unspo­ken Tales”.

Billed­kun­st­ner Ann-Lis­beth San­vigs værk­er er bygget op omkring udtryks­fulde portræt­ter, med en karak­terisk stærk streg og fig­ur­er, der stiller spørgsmål ved det fine og deltal­jerede portræts umid­del­bare for­tolkn­ing. Når man ser nærmere på værk­erne, stiller de flere spørgsmål end de giv­er svar.
DSC07012-001

Keramik­er Lene Winthers skulp­tur­er i hvidt porcelæn, er på samme måde sam­men­sat­te, og når man stud­er­er dem, opdager man et væld af sym­bol­er og detal­jer, der både pro­vok­er­er og vender tin­gene på hov­edet.

Begge kun­st­neres værk­er har ele­menter fra den lit­terære genre magisk real­isme, som kende­teg­nes ved real­is­tiske motiv­er, der til­føres fremmedgjorte og magiske ele­menter, myter og magi.

Både Ann-Lis­beth San­vig og Lene Win­ter er medlem­mer af kun­st­grup­pen Visuel, som er en gruppe af nutidi­ge stærke danske kun­st­nere.

FERNISERING SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 15–17 

Begge kun­st­nere vil være tilst­ede på ferniserin­gen.
Vi håber at se jer.

Udstill­in­gen kan ses til og med den 5. nov. 2017
GALLERIET JØRGEN ØSTERGAARD

Øster­gade 44, DK-7430 Ikast

 

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Havens kunstner — fernisering”

  1. Pingback: Havens kunstner – fernisering – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: