Haven i Ørkenen

Overve­jer om Haven i Freltofte skal hed­de Haven i Ørke­nen i stedet. Som­merens vejr har i hvert fald kastet min­dre end tre dråber vand af sig (kom i nat og er for­dam­pet inden mor­genkaf­fen kom i halsen), og vand­ing er der­for fast rit­u­al for at holde planterne sunde. Men det er det værd, for omvendt har sol og varme skabt et fan­tastisk rigt blom­ster­flor i Lis­beths have.
I min have, den japanske afdel­ing med bon­sai, er vand­ing på pro­gram­met 2 gange om dagen. Bon­saiene som står i små skåle tør­rer ud på nogle timer, og glem­mer man en vand­ing mor­gen eller aften, tager de skade. Så jeg er derude som det første om mor­ge­nen og om afte­nen, uanset om det er feri­etid eller arbe­jde, for at vande, når solen og var­men udtør­rer træerne. Omvendt, som med haven, giv­er det en god vækst og sunde træer. Men også den japanske haves aza­leaer og træer har behov for at få til­ført vand.

Monbresia. Gammel staudeplante, som er ved at få en renæssance. Passer fint ind i den japanske havestil hvis den står enkelt. Normalt er den japanske have fortrinsvis grøn om sommeren, med enkelte blomster i sommerperioden alt efter havestil.
Mon­bre­sia. Gam­mel staude­plante, som er ved at få en renæs­sance. Pass­er fint ind i den japanske havestil hvis den står enkelt. Nor­malt er den japanske have for­trinsvis grøn om som­meren, med enkelte blom­ster i som­mer­pe­ri­o­den alt efter havestil.
Havetræerne, også de etablerede (med und­tagelse af de typer som er meget store/gamle, og der­for har rod­net­tet langt nede i jor­den hvor der er van­dreser­voir­er), kan jeg se man­gler vand. Træer vi har sat for fem år siden da vi fly­t­tede her­til, har end­nu ikke så stort et rod­net, at de er selv­forsy­nende når der kom­mer en decideret tørke som i år. Med mis­un­delse, tilsat ærgrelse, har vi ofte set reg­n­bygerne passere for­bi kun to — tre km her­fra, uden det har kastet noget af sig her. Så vi van­der, og van­der, og van­der.
Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Haven i Ørkenen”

  1. Ja ørke­nen er nået helt til Vestjyl­land og sikkert også mange andre sted­er i lan­det ;-). Vi er så heldige, at vi har egen brønd­bor­ing, der­for har der muligt at vande, vande, vande, vande og vande. Dem der skal betale både for vand og afled­ningsvand, de har jo ikke en chance. Men som du skriv­er, blom­ster alt også fan­tastisk i år, men stadig skal man være fremme i skoen for at følge med. Jeg er helt vild med jeres skøn­hed­sø­jer, de er da så fine og det ser ud til at I har en væld af dem, virke­ligt skønt 🙂

    1. Vi har heldigvis også en brønd her på går­den, så det gør det hele lidt let­tere. Og ikke mindst økonomisk muligt. Det er første gang vi prøver at så og plante deciderede som­merblom­ster i bedene, og skøn­hed­sø­je har vist sig at være meget blom­ster­rig og overdådig. Så de er vist kom­met for at blive gen­t­aget 🙂 Nu er der så bare et lille stykke arbe­jde i at plukke de afblom­strede blom­ster, så der kom­mer nye i stedet for frø.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: