Gartnerens have

Gart­nerens have, som er bag­grun­den for langt de fleste blogindlæg her på have­bloggen, blev grund­lagt i 2016. Helt præ­cist, blev første spades­tik taget for at fjerne en del af den gam­le græs­plæne, og den meget tilgroede have fik første snit med motor­saven i maj 2016.

Haven

Havens cen­trale del, er opbygget omkring cot­tage haven, som er en frodig have med ros­er, staud­er, træer og som­merblom­ster. En meget vigtig del af haven er havens anneks med havedam og koikarp­er lige foran. Havens frodighed får lov at udfolde sig, og blom­ster, der sår sig selv får ofte love at blive hvor de er. Orden holdes ved formk­lippede buks­bom, espalier­er, og grussti­er. Og sak­sen 🙂

Haven er omgivet af småskov mod øst og vest. Mod syd er der udsigt over mark­erne, hvis der ikke står et af vores får i vejen. En min­dre potager køkken­have med dri­vhus sørg­er for det spiselige og deko­ra­tive.

I en anden del af haven, er en helt anden stemn­ing. Bon­sai  og den stramme enkle og rolige stemn­ing, er denne del af havens særk­ende.

Hvem står bag?

Der er både en kun­st­ner og en gart­ner involveret i havens plan­lægn­ing og pas­ning. Gart­neren er Morten Albek, som nu arbe­jder som fotograf, men start­ede som gart­ner og blom­s­ter­deko­ratør før kam­er­aet tog over. Part­ner in crime er billed­kun­st­ner Ann-Lis­beth San­vig, som er en anerk­endt samtid­skun­st­ner. 

Drømme

Haven skal være et sted man lever og drøm­mer. Og ikke et sted hvor man kun tænker på at få revet grusstierne, fjer­net ukrudtet eller trim­met hækken så den står per­fekt. Her må det gerne gøres lidt med løs hånd. Så trives vi bedst. Iøvrigt er haven ret nem at passe. Her er ingen græs, der skal slås hver uge, bort­set fra det som fårene tager sig af, og ukrudtet har trange kår, for­di vi planter tæt og bruger bund­dækkende planter over­alt. Det er meget få min­ut­ter, der bruges på at luge om ugen. Det begrænser sig til at vi tager hvad vi ser når vi går for­bi. Nem­mere have fås ikke.

Sidste nyt

I 2018 er et have-anneks kom­met til, som er sam­lingspunk­tet sam­men med søen. Fremti­dens plan­er er høns. Følg med og se hvad der sker 🙂

  • Morten Albek

%d bloggers like this: