Haven i Bolius

I det nyeste num­mer af mag­a­sinet Bolius optræder under­teg­nede med en fin serie billed­er fra haven, led­saget af et inter­view om mit forhold til haven. Skrevet og fotografer­et af Julie Vöge.

Artiklen beskriv­er så fint mine tanker omkring haven. Dens funk­tion for mig (og Lis­beth). Men­talt og prak­tisk.

Stressfri zone er den helt rigtige overskrift

Haven skal give ro og til­fred­shed. Det skal ikke være et mål i sig selv at den står per­fekt og “pral­ende” for besø­gende. Den skal bare være der, og give anled­ning til at nyde og yde. For fornø­jelsens skyld. Læs artiklen i det gratis num­mer af Bolius.

Herun­der lidt billed­er som haven præsen­ter­er sig i dag. Og så vil jeg hygge mig på en fridag, med at lade sak­sen beskære lidt bon­sai og trimme nogle buks­bom. Med gode kaf­fepauser imellem.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: