Havebesøg med gæster fra Galleri Weber

Gal­leri Weber, som har Lis­beth i deres gal­leri, havde arran­geret kun­stværk­st­eds- og havebesøg i går. I strålende sol­skin var en flok meget inter­esserede men­nesker på besøg. Lis­beth for­t­alte om sine værk­er, og jeg gave en lille optræ­den om bon­sai-kun­sten.

Se mere om Lis­bets kun­st på www.aasanvig.com og om mine bon­sai på www.shohinblog.com 

09-L1016980

Gal­leri Weber sørgede for for­friskninger, og havde muligvis også sør­get for det fan­tastiske vejr.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: