Have inspiration i Kyotos gader

Jeg er netop vendt hjem efter en meget inspir­erende to-ugers run­drejse i Japan. Målet var at fotografere japanske haver og bon­sai, og hente en masse inspi­ra­tion med hjem til egne pro­jek­ter.

Nogle gange er det ikke de tra­di­tionelle havebesøg, der giv­er den største inspi­ra­tion eller glæde at se. Engang imellem får man meget ud af at gå andre veje. Det gjorde min rejse­fælle John­ny Eslykke og jeg på denne tur. I Kyotos gam­le bydel lig­ger mange restau­ran­ter og små butikker. Især til restau­ran­terne knyttes der ofte en lille gård­have (Tsubo-niwa) der gem­mer sig bag de tra­di­tionelle forhæng, og bag sirligt arran­gerede smalle sti­er om bag bygninger. Disse haver er helt særlige for Kyoto især, men find­es også andre sted­er.

For at se dem kræver det at man går ind til restau­ran­terne, som tir lig­ger lidt skjult, eller ind i småbu­tikker såsom boghan­dleren vi opdagede. Herinde bagved gem­mer de små ofte kvadratiske haver sig. Hele essensen i den japanske have lig­ger gemt her synes jeg. Med enkle midler skabes et lille stykke natur med vand og skov, på måske tre kvadrat­meter. Der er mange vari­a­tion­er, og på billed­erne herun­der ses dem vi fik øje på, og lov til at tage billed­er af. Her er pri­vate haver, arrange­menter foran butikker m.v.

Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Have inspiration i Kyotos gader”

  1. Van­vit­tig flotte billed­er må man sige. Man falder helt hen i en anden ver­den af at e på disse billed­er. Nu ved jeg hvad jeg skal arbe­jde hen imod med min koloni­have:)

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: