Handelsbetingelser

Betal­ing

Have­bloggen (Shohin Bon­sai Europe CVR 10100003), mod­tager betal­ing med Danko­rt/VISA-Danko­rt, VISA, VISA Elec­tron, Mas­ter­card. Betal­ing bliv­er trukket på din kon­to, når dit abon­nement er aktivt.

Alle beløb er i DKK. Danske kro­ner og er incl. moms.

Have­bloggen (Shohin Bon­sai Europe) bruger en god­k­endt betal­ingsserv­er, der krypter­er alle dine kor­to­plysninger med SSL (Secure Sock­et Lay­er) pro­tokol. Det bety­der, at man ikke kan aflæse dine infor­ma­tion­er.

Have­bloggen (Shohin Bon­sai Europe), Maderupvej 33, 5471 Søn­der­sø

Abon­nement og fortry­delse

Du kan til enhver tid opsige dit abon­nement. Første måned er en gratis prøvepe­ri­ode. Opsiger du inden for første måned opkræves du ikke noget. Genak­tiver­er du dit medlem­skab inden­for et år efter opsigelsen, genop­tages dit medlem­skab fra det tid­spunkt du opsagde aftal­en.

(Dvs. hvis du man­glede to dage af prøvepe­ri­o­den da du opsagde det, vil dit genop­tagne abon­nement starte med de to resterende gratis prøvepe­ri­ode-dage, hvorefter betalt medlem­skab træder i kraft og opkræves).

Efter første måned opkræves månedsvis forud betal­ing for en måneds medlemskab/abonnement. Opsigelse af abon­nement efter betal­ing: Dit medlem­skab og abon­nement fort­sæt­ter til udgan­gen af måne­den.

Der opkræves automa­tisk for en måned ad gan­gen ved abon­nement udløb, indtil det opsiges af kun­den.

Klagemu­lighed­er – over­sigt og links:

Har du en klage over et pro­dukt, købt i vores Web­shop, kan der sendes en klage til:

Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens Cen­ter for Klageløs­ning

Carl Jacob­sens Vej 35

2500 Val­by

Link: www.forbrug.dk

 

Hvis du er for­bruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kom­mis­sio­nens online klage­plat­form.

 

Plat­for­men find­es her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiv­er du en klage her, skal du opl­yse vores E‑mail adresse: havebloggenmail@gmail.com

%d bloggers like this: