Glædelig jul

julekort2016-dk
Juleda­gene nærmer sig, og der er et nyt bon­sai-år forude lige om lidt. Der bliv­er nok af bon­sa­iarrange­menter i 2017, star­tende med Noe­landers i feb­ru­ar. 2016 var spæn­dende med bon­saiun­dervis­ning i Indi­en, 2 work­shops i Tysk­land og hos Keya­ki i Køben­havn plus den tra­di­tionelle udstill­ing med Fuchi Bon­sai i De Japanske Haver m.m. For nøjagtigt et år siden fly­t­tede vi til det sted vi nu bor, og beg­y­n­dte at anlægge have i marts. Allerede nu er der etableret en have som skal videreud­vikles, mens bon­sai-haven “bare” skal forfines med tiden efter det grundlæggende er på plads. Herun­der lidt billedindtryk fra året, med øns­ket om en glædelig jul og godt nytår.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: