Genbrug juletræet

Juletræet uden al sin pynt, ven­ter på vi får beg­y­n­dt. Med at gen­bruge det. 🙂

I stedet for at køre det brugte træ på gen­brugsplad­sen, er der flere mulighed­er for at det kan gøre gavn. Uden at starte motoren på bilen. Selv i en lille have kan der etableres en kom­post til små­grene, rester af rå grøntsager og haveaf­fald. En kvadrat­meter og en kom­post­be­hold­er kan gøre det.

Her i Gart­nerens Have er der imi­dler­tid mass­er af plads. Inde i skoven er etableret flere kom­post­bunker, til hver deres for­mål.

Juletræets efterliv

Juletræet får sit efter­liv når pyn­ten er pil­let af. Så bæres det ud til fårene, som kan gnave det i sig de lyster. Som et lille tilskud til hø og fuld­foder. De var nu mere inter­esserede i at blive nus­set end at æde i dag.

Når de har spist det de gider, klip­per jeg de mind­ste kviste og gerne af og læg­ger dem i en af kom­post­bunkerne. Den som tager det lidt grove, som giv­er en god luftig bland­ing til krukker f.eks. Gran er let ned­bry­deligt, så længe der er ikke bruges tykke grene. De tykke grene kom­mer på deres egen kom­post­dyn­ge, som tager læn­gere tid at omsætte.

Sådan indgår juletræet i havens lille økosys­tem, spar­er ben­zin, og giv­er gratis jord til nye for­mål.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: