Gartnerens Have-TV

På besøg i Claus Dal­bys fan­tastiske have i Ris­skov i Århus. En oplevelse af de store med mange haverum, smukke dri­vhuse og spæn­dende plante­sam­men­sæt­ninger.

4:27

Haverund­tur i sen­som­mer­haven.

3:46

Efterårets smukke melankoli har fun­det vej ind i haven. Hvad sker der når bladene skifter farve, og hvad kan man bruge alle bladene til? Havens omstill­ing til vin­teren temaet. 

12:41

Dahli­aer, eller Georgin­er, skal op af jor­den inden frosten sæt­ter ind. Knold­ene skal opbe­vares frost­frit hen­over vin­teren, og plantes ud igen til næste som­mer.

Del dine Dahli­a­knolde så du får end­nu flere blom­ster. I denne uges video vis­er jeg dig hvor­dan du gør, så du får mest muligt ud af de smukke blom­sters knolde.

13:28

His­to­rien fra haven han­dler i dag om kry­d­derurter. Meget gam­le kry­d­derurter, og klas­siske, der stadig har en funk­tion i det mod­erne køkken.

Se hvor­dan de dyrkes, og ikke mindst, hvor­dan du kan få bragt kry­d­derurterne med ind i vin­ter­sæ­so­nen. Er din kry­d­derurter vin­ter­hård­føre, eller skal de overv­in­tres frost­frit. Se med og få mere at vide.
16:50

Efterårets havesysler byder bl.a. på klargøring af kulde­føl­somme planter.  Skærmlil­je, Aga­pan­thus skal beskyttes mod frost. Duft­pelargonie, Gera­ni­um,  skal også ind i var­men. Sam­tidigt laver jeg stik­linger så næste sæson kan byde på flere eksem­plar­er af denne  fine plante med en duft af man­dariner. Hør his­to­rien om hvor­dan den blev brugt som dække over man­glende hygiejne, og hvor­dan du nemt kan lave nye planter med stik­linger.
12:43

Det er æblesæ­son. Men hvad er et godt æble til “Mor­mors Æblek­age?” Og hvor­dan beskæres æbletræet, så det giv­er gode æbler? Det får du svar på i denne video, lige­som jeg ser på nem frøspred­ning af fin­ger­bøl, Dig­i­tal­is, og Mare­halm i krukker. 
13:07

Det han­dler om tuli­pan­løg, der skal være klar til krukker i foråret. Om blade, der gør gavn i haven og et Mag­no­liatræ, der skal plantes. 
10:30 

Det er sjovt selv at ind­sam­le frø fra havens som­merblom­ster, så du har gratis frø til næste sæson. Jeg fortæller om forskellen på frø, hvornår og hvor­dan de ind­sam­les, og ikke mindst, om hvor­dan de opbe­vares indtil foråret. 18:14

Sep­tem­ber / okto­ber er det bed­ste tid­spunkt at fly­tte og dele staud­er. I dette afs­nit fly­ttes og deles Storkenæb, Gera­ni­um.  Se hvor­dan du gør. En Rhodo­den­dron skal også have en ny plac­er­ing i haven. 16:54

Beskæring af træer er bedst om som­meren. I vidoen vis­er jeg hvor­dan du bedst beskær­er et træ, der fylder for meget og fortæller om hvor­for det er bedre om som­meren end om vin­teren. Træet, der beskæres er et Kine­sertræ, Koel­reuteria pan­ic­u­la­ta5:41

%d bloggers like this: