Gårdhave med japansk islæt

Gård­haven tager så småt form. Men det at lave en japan­sk inspir­eret have er ikke noget der gøres på en dag — med und­tagelse måske lige i Japan, hvor alt etableres på en gang, med store træer, sten etc. Her er der dog kun os selv som arbe­jd­skraft, og store gam­le træer er ikke lige for hån­den. Så vi gør det på dan­sk, og planter småt og ven­ter på det gror til.

En japan­sk have skal have alderen med sig som et af de vigtig­ste udtryk. Der­for led­er jeg efter gen­brugstræ når jeg skal kon­struere noget til haven. Heldigvis var her efter­ladt en del gam­le egetræsstolper mv. fra tidligere ejere af går­den, så jeg har haft let adgang til de rigtige mate­ri­aler.

For nylig har jeg fået til­fø­jet en udendørs udstill­ingsniche til bon­sai, en Tokono­ma. Den anbringer jeg en bon­sai eller anden plante i, især når der kom­mer besø­gende. Men også til hverdag kan jeg lave en opstill­ing og fremhæve træet eller en blomst på denne måde.

Senere på året, hvis tiden er til det, skal der anlægges sti­er og grus. Vi ser om tiden er til det, med alle de andre ting vi også har på bed­ing.

Tokono­ma — udstill­ingsniche til bon­sai eller andre gen­stande.

Bam­bus­git­ter, bun­det sam­men med japanske knud­er.
Enebær opstil­let i Tokono­ma.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: