Frø, frø, frø…

Vin­ter­tid er frøkat­a­logtid, som jo nu om dage foregår på net­tet og ikke ved at bladre i et trykt kat­a­log. Fast vin­ter­sys­sel for mange havee­jere må man antage, så vin­teren ikke føles alt for lang. Ven­te­ti­den kan i øvrigt også bruges på at se have­pro­gram­mer på net­tet (DR har et udmær­ket udvalg hvis man søger på siden), læse have­bøger og blade. Ikke at det begrænser utålmodighe­den.

1-L1009436

I år har vi bestilt lidt forskel­lige frø fra Sarah Raven i Eng­land www.sarahraven.com Trompetkatost (Mal­ope White´) som er god til buketter, Stolt Kavaler (Cosmos bipinnnatusPsyce White´), Fin­ger­bøl (Dig­i­tal­is Silver Fox´) som vil selvså og komme igen, Skønhedsøje (Coreopsis x hybridaIncred­i­ble´) bl.a.

Nor­malt har vi ikke deciderede som­merblom­ster i haven, men efter en del af haven er lagt om i engel­sk klas­sisk stil, giv­er det en kærkom­men lej­lighed til at prøve noget andet. Frøsån­ing giv­er også mulighed for at bruge en del andre sorter end staud­er. Da bedene nu er opdelt efter farv­er, er der også brug for lidt flere vari­a­tion­er.

3-L1006404

Og så sup­plerer vi også med egne frø ind­sam­let i efteråret. Bl.a. en meget ele­gant lyserød vari­ant af Ærte­blom­sterne, Lath­yrus, så den igen kan berige haven med blom­strin­gen, der var­er helt hen til frosten. Husker du ikke at tage frø, vil den såkaldte staude­lathyrus komme igen ved at kaste frø som med held kan overv­in­tre hvis de kom­mer i jor­den, mens den anden type kræver at frøene ind­sam­les og opbe­vares frost­frit. De kan så sås i starten af april i dri­vhus eller direk­te på fri­land i maj.

Men allerede fra feb­ru­ar kan man alt­så beg­y­n­de at ane foråret med beg­y­n­dende sån­ing, med de sorter der kræver stuetem­per­atur for at spir­ing lykkedes.

2-L1006331

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: