Frisk sensommerhave

Sen­som­mer i haven. Opfrisket af mange byger de sid­ste par dage. Det er også godt planteve­jr og et par nye staud­er er til­fø­jet haven.

Nyt til haven — namedropping

En af dem er Per­ovskia atrip­li­ci­fo­lia ‘Blue Spire´, Rus­sisk Salvie. Blom­str­er i august — sep­tem­ber. Det er en rigtigt god ide at tage på planteskole på den årstid hvor man ønsker blom­strende planter. Så kan man præ­cist finde dem, der er i blomst i den peri­ode. Men, vær opmærk­som på at især forårs­blom­ster dri­ves frem før tiden. For at skabe salg tidligt på sæso­nen hvor vi savn­er blom­ster efter vin­teren. Så er du i tvivl om hvornår planten naturligt blom­str­er i haven, skal du spørge hvor du køber den.

Per­ovskia atrip­li­ci­fo­lia ‘Blue Spire´, Rus­sisk Salvie.

En anden ny, men næsten afblom­stret plante, er Sidal­céa hybrid ´Par­ty Girl‘. I så fald er par­ty girl ved at være træt af dansen, men den kom alt­så med hjem som et godt ele­ment. Der man­glede lige den farve i bedet. På dan­sk kaldet Silkekat­tost. Bliv­er en meters penge høj.

Sidal­céa hybrid ´Par­ty Girl‘. Silkekat­tost.

Palet­blad, Coleus, er en anden plante, der nu bor her. I krukker. For den skal ind om vin­teren, og man skal huske at nippe nye skud hvis blom­string skal undgås. Og det skal den, for det er de smukke blade, som er attrak­tio­nen. Med­min­dre man ønsker at frø­formere den og selv lave frøene.

Palet­blad, Coleus (tv) flankeret af duft­pelargonie (th).

Dahliaerne lyser op

En sikker lev­er­ing af blom­ster lige til frosten nip­per, kom­mer fra Dahlia. De smukke blom­ster bruger vi rundt omkring i bedene. Og til buket­ter. Bland­et mellem staud­er og ros­er liv­er de op. Selv synes jeg de kan blive for meget hvis de står i store bede eller rækker for sig selv. Men det er jo en smagssag. Knold­ene skal op af jor­den når frosten kom­mer, og det grønne klippes af. Det har jeg tidligere vist hvor­dan man gør i en video. Den kan ses her.

Dead­head­ing, som englæn­derne kalder det, er en vigtig del af havesyslerne i en have som vores. At klippe de visne blom­ster af, så planten ikke pro­duc­er­er frø, men i stedet nye blom­ster. Det er hyggeligt at gå en runde og klippe de afblom­strede dele af, og sam­tidigt få set efter planterne.

En anden plante, der er på sce­nen lige nu, er høs­tanemo­nen. Med sine ele­gante vækst og smukke blom­ster, er det en af sen­som­mer­havens favorit­ter her.

Anemone japon­i­ca.

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Frisk sensommerhave”

  1. Jeg købte en coleus i for­som­meren, men havde svært ved at finde et passende vok­ses­t­ed. Den burde kunne tåle sol, men den blev afbrændt. Og i halvskygge synes jeg ikke rigtig, den groede. Hvad er dine erfaringer, hvis du har haft den før?
    Lis­beth

    1. Det er første gang jeg prøver dem. Halvskygge midt på dagen er nok det opti­male, så de ikke svides i solen. Mine står så de får godt med lys, men skygges let af træerne.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: