Forventninger til forår og bonsai

På den her årstid står jeg altid med en utålmodig trip­pen efter forår. Efter grønt og varme sol­stråler, der kan frem­skyn­de både min og planternes ener­gi. Afven­tende Koi-karpernes forhåbentlige tilsynekomst efter dvalepe­ri­o­den på bun­den af den nyetablerede sø. Lige nu er eneste livstegn luft­boblerne fra pumpen der sørg­er for et ånde­hul som gasserne fra råd­nende plante­m­ate­ri­ale i søen kan stige op igen­nem. Så fiskene ikke forgiftes i deres søvn på bun­den.

Forår er lig med den gode travl­hed i haven. Med nye have­plan­er, der skal føres ud i livet og nye ideer, som skal afprøves. Mere jord­nært er der stadig lidt tid til udendørs aktiviteterne da jor­den er frossen. Nye hegn og nye sti­er skal anlægges i bon­sai-haven når jor­den kan bear­be­jdes.

I ven­te­ti­den omplantes bon­sai så de er klar til en ny sæson. De omplantes med tre-seks års mellem­rum alt efter stør­relse og art. Og så skal de ud i haven fra deres vin­ter­hi på nye bor­de, bag nye hegn. Når jor­den og foråret vil lade mig komme til.

 

Bonsai i Indien

Inden det sker, afbry­der jeg vin­teren med et smut til Indi­en for at under­vise i Bon­sai på en stor kon­gres. Indi­en er mod­er­lan­det for bon­saikun­sten, da inderne som de første beg­y­n­dte at etablere væk­ster i krukker. Bl.a. planter til med­i­cin­sk brug, der nem­mere kunne fly­ttes rundt med når de var i krukker. Senere kom træerne i pot­ter, og grund­laget for de mere kun­steriske for­m­givninger af bon­sai blev skabt. Vaman Vrik­sha Kala (træ-kun­st) er den indiske orig­i­nale beteg­nelse, som vi kender som bon­sai i dag. En god uge i 32+ grad­er skal nok forko­rte vin­ter­humøret 🙂

Følg med på sociale medi­er

3 kommentarer til “Forventninger til forår og bonsai”

  1. Pingback: Forventninger til forår og bonsai – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: