Fornemmelser for forår, så tag i planteskolen

Solens stråler varmer jor­den næn­somt mens vin­tergækker og krokus lyser op i haven. Klas­siske forårstegn på sid­ste vin­ter­dag af den offi­cielle slags i hvert fald.

L1010396
Krokus lyser op før staud­erne rigtigt vågn­er under den friske muld.

 

Mange af os er vel ual­min­deligt stærkt frist­ede af at hente planter til haven for at få startet sæso­nen op. Selvom det er tidligt, meget tidligt, på året, er der ting som kan lade sig gøre og som kan for­længe sæso­nen. Dahlia kan sættes i gang i pot­ter indendørs. Den første måned vil knold­ene bruge al energien på at vågne efter vin­ter­d­valen og sætte rod­væk­sten i gang. Derefter beg­y­n­der de at spire, og kan sættes i dri­vhus (frost­frit), og senere plantes ud / eller sættes udendørs i krukker, når nat­te­frost er garan­teret uden for række­v­id­de. Ved at starte knold­ene op inde kan blom­stringspe­ri­o­den for­længes en hel del, da Dahlia blom­str­er velvil­ligt indtil efterårets første frost­nat kom­mer for at lukke fes­ten. Der kan også sås og for­spires nu, og man kan skyde gen­vej med bl.a. nar­ciss­er og andre løgvæk­ster i pot­ter, som kan plantes direk­te ud i de her milde dage.

L1010402
Vin­tergækkerne danser i efter­mid­dagssolen.

Men hvor skal man så købe sine planter? Ja, jeg plæder­er alt­så for at man han­dler hos planteskol­erne og gerne lokalt. Her er der oftest et godt udvalg af løg og knolde i god kvalitet (og her kan de råd­give hvis man har behov for den del af kon­ceptet). Jeg ved godt mange i øje­b­likket, og af forskel­lige årsager, er fokuseret på Bil­ka. Men en tur til Bo Grønt i Ringe viste sig at være en hel del bil­ligere end Bil­ka. To sunde Dahlia-knolde i hver pakke, 3 pk. til 99,- kr er et godt tilbud, som røg lige direk­te i kur­ven til de hvide og gule bede. Det er ikke altid hverken bil­ligere eller bedre at han­dle i super­marked­erne, og så synes jeg vi bør støtte dem, der fagligt sørg­er for et bredt udvalg og en god ser­vice — også til prisen hvis man tjekker efter 😉

L1010403
De nyan­lagte bede afven­ter staud­ernes opvåg­nen, og nye væk­ster der ankom­mer senere.

 

L1010406
Kat­ten ser nyvas­ket ud, mens bænken trænger.

 

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Fornemmelser for forår, så tag i planteskolen”

  1. Det har du helt ret i, men vi er nemme at friste, når vi går rundt i super­markedet med ind­køb­skur­ven. Vi har slet ingen planteskole hos os, så jeg har ikke andre mulighed­er, und­ta­gen hvis vi er på fast­landet.
    Vh Lis­beth

    1. Der skal selvføl­gelig være et sted at han­dle før det kan lade sig gøre 🙂 Og man kan altid blive fris­tet, uanset hvor man er.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: