Forberedelse til vinteren

Hvor­dan for­bere­des en bon­sai til vin­teren, og er der over­hovedet noget man skal gøre? Det er der. Udover at træerne skal i vin­ter­hi på et beskyt­tet sted, hvor de ikke udsættes for vind/træk og sol for at undgå udtør­ring hvis jor­den er fros­set, og hin­dr­er rød­derne i at optage vand. Men der er også andre min­dre for­bere­delser man bør fore­tage sig.
l1011291
Det er et udmær­ket tid­spunkt at fore­tage småjus­teringer af min­dre kviste på løvfældende træer, nu hvor det er tydeligt at se gren­struk­turen. Fjern først de blade, der måtte sid­de tilbage, ved at klippe dem af ved stilken eller med en pincet. Undgå at beskadi­ge de nye knop­per som ven­ter på foråret. Der er ikke behov for at lade bladene sid­de på vin­teren over, så længe træet er vin­terbeskyt­tet i et dri­vhus eller lig­nende. Tvær­ti­mod kan bladene holde på skadelige svam­pe­s­porer, og/ell. skad­edyr og bør der­for afmon­teres.
dscf0497
Det er også en god ide at fjerne mos fra jor­dover­fladen, så der heller ikke overv­in­tr­er skad­edyr gemt under mossen. Lige­som, at det er nem­mere at holde øje med vand­ings­be­hovet.
l1000656

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: