Feel feel bonsai i Japan

I Japan er der i år en meget speciel bon­sai kun­studstill­ing. Bon­sai bland­et med naturkun­st og per­for­mance. Forskel­lige kun­st­nere, grafikere, fotografer, arkitek­ter og land­sk­ab­sarkitek­ter er sam­men med bon­saikun­st­ner Masashi Hirao gået sam­men om, at skabe en anderledes frisk oplevelse af bon­sai.

Feel feel kærlighe­den til bon­sai når du ser billed­erne, som ven­ligst er stil­let til rådighed af folkene bag pro­jek­tet.

tumblr_static_779rhs2bl5gc4k4884s40cg4g
Pho­to by SETOUCHI COGEIZ

Alle fotos er ophavs­rets­beskyt­tet og ejes af Feel Feel Bon­sai,  Setouchi Cogeiz, en gruppe fra Kagawa Pre­fec­tur­al Taka­mat­su-Kougei High School. Der er 13 medlem­mer af grup­pen, som er gået sam­men om at skabe en ny måde at vise bon­sai på.
Udstill­in­gen vil skifte løbende gen­nem året, så man fornem­mer årstidernes skiften, lige­som der løbende afholdes forskel­lige events med musik og per­for­mancekun­st.
Photo by SETOUCHI COGEIZ
Pho­to by SETOUCHI COGEIZ
 
Bon­sai kan synes meget tra­di­tionelt i asien grun­det den lange his­to­rie det har bag sig. Men der er meget bevægelse i bon­saikun­sten i Japan, hvis man har øje for det. Bare se hvad, der sker når pas­sionerede men­nesker går sam­men om at skabe en ny oplevelse uden at ødelægge sjælen i bon­sai, gjort med sjæl og fornem­melse for æstetik, tra­di­tion og fornyelse.

tumblr_obcj2urVmj1s6bo1fo4_1280
Pho­to by SETOUCHI COGEIZ

Jeg bliv­er i hvert fald meget inspir­eret af den måde grup­pen udfør­er udstill­in­gen på, og det vil sikkert smitte af på min egen opfat­telse af havd bon­sai kan bruges til.

Udstill­in­gen foregår i  Kagawa pre­fec­ture, i smukke omgivelser i en den japanske have Rit­surin Kouen. Næste optræ­den sker den 12. august. Læs mere på Face­book. Eller se flere smukke fotos på Tum­blr som er den offi­cielle side for udstill­in­gen, som også inde­hold­er video.

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Feel feel bonsai i Japan”

  1. Pingback: Mos og t-shirt – Albek Bonsai Studio

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: