Favoritbonsai nr. 3

Nr. 3 på lis­ten, i til­fældig række­følge, over mine 5 favorit­ter til bon­sai er Europæisk taks, alias Taxus bac­ca­ta. For mig er taks et af de stærkeste træer til bl.a. Shohin-bon­sai hvor den går ind som en fuld­god erstat­ning for den klas­siske japanske sort­fyr. Grun­den til at tale om en erstat­ning for sort­fyr, er den japanske sort­fyr tra­di­tionelt anven­des som top­træet (det vigtig­ste træ) i en shohin opstill­ing i Japan. Og det kopieres så i de fleste Shohin opstill­inger i Europa. Men det træ trives ikke så godt i vores kli­ma der er for koldt. I stedet kan man lige så godt bruge den europæiske taks, der med sin stamme og tætte løv, udstråler mindst lige så meget styrke og ro som den japanske sort­fyr.
l1019469
Taks, Taxus bac­ca­ta o.a. sorter,  er nemme at dyrke, tol­er­ante over­for beskæring, og kan få en meget fin og detal­jeret gren­fordel­ing. De smukke mørkegrønne nåle, står fint sam­men med den mørke­brune til grålige stamme. I de andre indlæg om mine favorit­bon­sai er der også nævnt et par ulem­per ved træet, så de kom­mer her. Lige­som Cotoneast­er (bær­mis­pel) og Enebær (Junipe­rus) hel­er taks ikke sårene over efter beskæring af større grene. Desu­den skal man snøre grene i en ret ung alder (træets alt­så), inden de bliv­er hårde. Taks er en meget hård træ­sort, og gam­le grene er næsten umuligt at snøre og sætte i en ny posi­tion uden de brækker.
l1007557
I Japan har man for vane at børste den gam­le bark ren for bark­flager så den står helt glat og mere lyse­brun. Det samme gør Japan­erne med Enebær. Det er for at det skal stå mere kon­trastrigt op mod de hvidlige døde træ, og tydeligt vise forskellen. Jeg har altid fore­trukket den gam­le bark, og så leve med en min­dre forskel og et mere naturligt udseende, så der­for lad­er jeg barken være på mine træer. Barken på taks får en brun­grå farve med tiden, som jeg synes er meget smuk.
Taks kan blive besøgt af de knap så flinke skjold­lus, og en sjælden gang mel­lus. Jeg hold­er især øje med skjold­lus, som sæt­ter sig under grenene i skjul, og der­for kan være svære at opdage. Jeg klar­er det med at kradse dem af med en fin­ger eller en pincet, og så gøre det dagligt indtil de er væk. Sam­tidigt spuler jeg træet nede­fra med en kraftig vand­stråle for at genere dem mest muligt og skylle evt ungdyr væk inden de sæt­ter sig fast med deres beskyt­tende skjold.
dscf0306
Rod­net­tet på taks er meget fint. Lidt gro­vere end på Rhodo­den­dron, men sådan at det er rel­a­tivt nemt at beskære og især at få reduc­eret når større træer skal omplantes til en min­dre skål. Der­for er de veleg­nede til Shohin bon­sai (bon­sai på ca. 2o cm i høj­den, og derun­der), da rod­net­tet har mange vand­sug­ende rød­der, og der­for tol­ererer en rel­a­tivt lille vol­u­men.
Taks tåler hård beskæring, men med en grænse. Træet kan risikere at dø, hvis alt løv fjernes, så der­for bør der være løv til at trække nyvækst igang, hvis der ved opstarten af en bon­sai er behov for at fjerne mange grene.
I som­mer­pe­ri­o­den fore­trækker taks løbende skygge i mid­dagstimerne, og tåler fint let skygge. Hold jor­den let fugtigt, da total udtør­ring stress­er træet. Brug en let jord­b­land­ing, der hold­er lidt på fugten så især de små Shohin bon­sai ikke tør­rer for hur­tigt ud i løbet af dagen. Nålene hold­er af en over­brus­ning ved vand­ing.
l1007554
 
 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Favoritbonsai nr. 3”

 1. Hej Morten,
  Jeg har et par taks i haven på små 2 meters højde — jeg kunne godt tænke mig, at grave dem op og på sigt træne dem til shohin bon­sai. Hvornår vil det være bedst, at grave dem op, og hvor hård en beskæring kan de tåle?
  Kan jeg reduc­ere dem fra 2 meter til 20–30cms højde.. eller skal det gøres over eta­per?

  1. Hej Jan
   Du skal grave dem op i det tidlige forår, og sam­tidigt skære dem tilbage. Du må ikke skære læn­gere tilbage end at der er grønt på dem, så de har noget at lave foto­syn­tese gen­nem, og løv til at opretholde væk­sten. Sørg for at have så meget af rod­net­tet med som muligt. Det kan du beg­y­n­de at reduc­ere efter et tre-fire år, når væk­sten er godt igang. Alt beror på et skøn og erfar­ing, så det her er kun vejle­dende.
   Hilsen Morten

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: