Farver

I Lis­beths have er hvert enkelt bed delt op i farv­er. Gult, hvidt og rødt/blåt. Og så er der et par nye afdelinger under­ve­js. Det ene, som kræver en del grave og fly­t­tear­be­jde, er den nye hvide have. Formk­lippede buks­bom skal holde stramhe­den og form i bedet, mens alle staud­er og ros­er skiftes ud til kun hvide nuancer. Det kræver at stort set det hele skal graves op og lægges om. Det som ikke er hvidt, fly­ttes til indgan­gen af haven, hvor der lige nu er græs.

Den kommende hvide have under omlægning.
Den kom­mende hvide have under omlægn­ing.
Det fjernes efter­hån­den som der skal gøres plads til de nye planter. Sam­tidigt er jeg igang med at grave ud til en lille sø, der indgår i anlæggelsen af indgan­gen til haven. Et lille skov­par­ti, med lær­ketræer, førnævnte sø, iris, Hos­ta, lil­jekon­va­ller m.m.  Så vi prøver at koordinere opgravn­ing og fly­t­ning, så der ikke hober sig opgravede planter op, der kom­mer til at man­gle vand. Fly­t­ning af planterne nu, kræver jævn­lig vand­ing, men der har Vorherre været flink de sid­ste dag så vand­slan­gen ikke skal mis­bruges.
Silkepæon med fyldt blomst.
Silkepæon med fyldt blomst.
Tre nye Klema­tis er kom­met til, plantet i en god kom­post fra grene og bladaf­fald. En luftig jord­b­land­ing som Klema­tis trives bedst i. For at reg­istrere navnene og have en chance for at huske dem, er jeg beg­y­n­dt at tage billed­er af plantern sam­men med skil­tet, for at reg­istrere det til evt. senere brug. Jeg er ikke en ørn til at huske på alle navnene på vores planter i haven, så det er måske en hjælp til fremti­dens spørgsmål om hvad der er plantet hvor.
04-L1013031
Klema­tis reg­istr­eres på foto med skilt så det er muligt at huske navnet til senere. Clema­tis mon­tana ‘Fra­grant Spring´.
Roserne er godt på vej, sam­men med pæon­er som det kan ses på stemn­ings­billed­erne fra haven i dag.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: