Et smukt 2019 i haven

Så går det fjerde haveår på hæld med et smukt 2019 i haven. Haven bety­der rigtigt meget for mit vel­befind­ende, og der­for bruger jeg alle de timer jeg kan derude.

I år har det han­dlet mere om at få sat skub i ren­overin­gen af huset end nye tilt­ag i haven. Der­for nåede jeg heller ikke det jeg kunne ønske, men så tager jeg revance i foråret. Bety­der det at der slet ikke skete noget nyt. Nej, fak­tisk ikke, når jeg kig­ger i de fotos jeg løbende tager igen­nem året. Til bloggen her og til insta­gram på https://www.instagram.com/gartnerenshave/

Favorit­st­edet i haven er afgjort ved søen.

Akilleshælen

Den største akilleshæl i de fleste haver er ofte forhaven. Det er som regel et min­dre are­al, der udmærk­er sig ved at man aldrig ophold­er sig der. Kun når man går fra bilen eller cyklen ind i huset. Det var­er som regel ikke længe. Der­for bliv­er det lidt akavede område også tit glemt og lidt kedeligt. Men i år fik jeg hen­tet gran­it­skærv­er og små sten hjem. Opbygget et stak­it, der kan danne rum, og afskærme ind­kørslen så det hele bliv­er mere har­monisk. Og en fin over­gang ind til den lidt japan­sk inspir­erede afdel­ing med bon­sai.

Mere om det i et frem­tidigt indlæg om forhaver.

Næste år (lige om lidt) skal der følges op på det, så også den anden side bliv­er fin.

I den nævnte havedel med bon­sai, blev der opstil­let et rækværk i samme stil, så der nu er en meget bedre rum­fornem­melse og en bag­grund til mine bon­sai.

I haverum­met med bon­sai er der kom­met nyt stak­it, der afgrænser rum­met og skaber en god rolig bag­grund til bon­saiene.

Åben have i 2020

Til gengæld blev der ikke sået så mange som­merblom­ster i år. Men det gør der til næste år. Også for­di der skal være åben have. Så skal der skrues op for char­men. Og vi elsker en frodig have. Som jo står i kon­trast til den enkelthed, der er i haverum­met med bon­sai. En fan­tastisk dejlig kon­trast, når man bevæger sig fra det ene haverum til det andet.

Ann-Lis­beth nyder en stille stund blandt som­me­blom­ster og staud­er.

Vi håber vi når det, men ellers må i tage det som det er. Dato­erne er lagt fast og er også en del af Havesel­sk­a­bets åbne haver.

Alle tiderne er herun­der, og du find­er dem også i menu­en under “åben have”.

30. maj 2020 10:00 til 16:00
31. maj 2020 10:00 til 16:00
20. juni 2020 10:00 til 16:00
21. juni 2020 10:00 til 16:00
1. august 2020 10:00 til 16:00
2. august 2020 10:00 til 16:00
12. sep­tem­ber 2020 10:00 til 16:00
13. sep­tem­ber 2020 10:00 til 16:00

Når man alt det man gerne vil?

Nej, er det klare svar. Og det er heller ikke menin­gen. Haven skal være et frirum. Et lille par­adis, hvor man når det man har lyst til. Selvom jeg hør­er til den ener­giske type, der får meget fra hån­den når først jeg går igang, så hold­er jeg også af at dase. Ikke længe ad gan­gen, men tage fri i peri­oder hvor jeg bare nyder. Går en tur rundt med en kop kaffe, og tager det ind der er skabt.
Haven skal heller ikke være Insta­gram­per­fekt. Den skal være min, eller ret­tere vores, have. En have til at leve i. Så når vi hold­er åben have, er det voers have du får at se. Sådan som vi gerne vil have den skal være. Ikke sådan som en havear­kitekt eller en anlægs­gart­ner måske kunne tænke sig det. Den skal kun leve op til vores krav.
PS: På søndag, den første idet nye år, kom­mer mit første indlæg på havefolket.com. Den første søndag i hver måned får du et nyt indlæg fra min have på Have­folket.
Du ønskes et rigtigt godt nytår og en godt haveår i 2019. 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: