En stille japansk have

Japanske haver er meget andet end de klas­siske tem­pel­haver, som så ofte er udgangspunk­tet for de haver, der anlægges uden­for Japan. Men i virke­lighe­den er det som at anlægge en slot­shave på sin egen matrikel, — med andre ord vil det være svært at lykkedes med, ved blot at kopiere noget som er bereg­net til et bestemt for­mål og sted. Japanske pri­vate haver er oftest et miks af de forskel­lige japanske havesti­larter (sand- og sten­haven, tehaven, landskabs/vandringshaven og gård­haven), og ikke en kopi af tem­plernes anlæg.

ALB_7779

De pri­vate japanske haver bruger nogle af grun­dele­menterne; formk­lippede buske og træer, ingen deciderede bede men grup­peringer af planter, kun enkelte blom­strende planter (som primært blom­ster i foråret), asym­metri m.m.

ALB_7773

På øen Miya­ji­ma ved tem­plet Itsukushi­ma Shrine, syd for Hiroshi­ma, holdt min rejse­fælle John­ny Eslykke og jeg en lille pause på vores tur rundt på øen i 2011. Vi gik ind på et lille café/tehus, hvor vi fik en kop kaffe til afvek­sling fra al for meget grøn te 🙂 Her var der en lille og enkel pri­vat have, men med al den ro og har­moni som netop den japanske have besid­der. En lille god oplevelse ved siden af de større offi­cielle haver.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: