En romantisk Japansk have — findes det?

Inden bloggen her kom­mer til at han­dle helt og hold­ent om vores have­liv her i Freltofte (nu foråret kom­mer, og det naturligvis er det som det skal han­dle om), vil jeg lige beskrive en sid­ste have fra et af mange havebesøg mens vin­teren pakkes væk.

Haver, og især engelske haver, kat­e­goris­eres ofte som enten at være anlagt i en formel eller en roman­tisk havestil. Eksem­pler på Ital­ienske roman­tiske haver kan også sagtens find­es, lige­som danske haver kan være roman­tiske. Den roman­tiske have er en drøm for mange, med mange blom­strende planter, min­dre formel i anlæggelsen af bede, og med stor frodighed. Den formelle have er mere strin­gent og baseres på form mere end blom­string.

DSC02357

Spørgsmålet er så, om der find­es en Japan­sk have i roman­tisk stil? Ja, vil jeg vove at påstå. Ikke i samme for­stand som vi ser i den europæiske havestil, men klart når man ser på den japanske måde at opbygge en have. Zen-hav­erne er et tydeligt udtryk for den meget strin­gente og ofte meget formelle havestil, med sten og revet grus (småsten). Men det er haver, der altid er tilknyt­tet tem­plerne og aldrig pri­vate haver. Andre japanske haver (inkl. tem­pel­hav­erne) er ofte meget mere frodi­ge, grønne, med klar vægt på form, bal­ance, asym­metri, har­moni og ro. De haver er også dem man kan se enkle af hos pri­vate havee­jere. De få der har plads til det i det ekstremt tæt befolkede land.

08-DSC02351

I Kyoto lig­ger en have, der er klas­sisk Japan­sk på nogle måder, men alligev­el for­mår den at skabe en helt anden stemn­ing, og har en frodighed som gør at jeg får en følelse af en roman­tisk til­gang til haven. Haven, Shisen-do, er en tem­pel-have. Og uanset at den ikke er fyldt med blom­ster, er der langt mere blød­hed og løs vækst i haven, som gør at den adskiller sig fra mange andre japanske haver. Min abso­lutte japanske favorithave i øvrigt.

03-DSC02349

Blandin­gen mellem formk­lippede aza­lea, en sø med Iris og blom­strende væk­ster omkring, et frodigt are­al ved tem­plet, bru­gen af sand i stedet for småsten som giv­er en langt større blød­hed i udtrykket m.v., gør at denne have fremtræder smukt og afdæm­pet i en for mig roman­tisk stil målt op mod den tra­di­tionelle japanske havestil. En have jeg er nød­saget til at besøge igen engang. Fotos er fra mit sid­ste besøg en dag i juli måned.

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “En romantisk Japansk have — findes det?”

 1. Det havde jeg ikke troet en Japan­sk have kunne være, men kan godt se hvad du men­er.
  Det er så spæn­dende at se haver fra andre lande, se glæ­den og tra­di­tion­erne i de forskel­lige.
  Det bliv­er spæn­dende hvornår i bliv­er enige om, hvornår foråret starter, så i kan komme rigtigt i haven 🙂
  Jeg tror ikke på at vi får hård frost nu, hvor vi er så langt henne. Her bor vi tæt på fjor­den, så vi får sjældent så kold nat­te­frost om foråret.
  Fort­sat god week­end.

  1. Vi satser også på foråret er kom­met for at blive, men da vi bor på Midt­fyn kan der indimellem komme kolde næt­ter — til gengæld er her lidt lunere om som­meren. Og vi havde en rigtigt dejlig lang dag i haven i dag. Godt at være i gang igen.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: