En ny sten til vand

Vores årlige besøg i de Japanske Haver i Bro­by havde denne gang et ekstra for­mål. Nem­lig at hente min fød­sels­dags­gave, som er en vand­sten og bam­bus­rør til etab­ler­ing af Tsukubai.

En Tsukubai er et arrange­ment hvor evt. rislende vand løber ned i en vand­be­hold­er, oftest lavet af gran­it­sten. Her kan gæster tra­di­tionelt skylles hæn­derne ved at hælde vand over dem med en øse.

DSC02884
Tsukubai i Japan.

Van­det, der løber ned i vand­be­holderen fly­der over, og ned i et drænbed. Drænbe­det kaldes også for havet og er arran­geret med småsten, der illud­er­er vand.

Det er som regel tilknyt­tet the cer­e­monien i Japan, men arrange­mentet ses også mange andre sted­er i de forskel­lige japanske havetyper. I forskel­lige haver har det nu en mere deko­ra­tiv funk­tion, end den tra­di­tionelle.

Tsukubai plac­eres gerne skygge­fuldt sted i den japanske have hvor mos trives. Det til­før­er den ønskede pati­na og alder.

Tilbage til den Japanske Have i Bro­by som vi besøger mindst en gang årligt. Jeg kom­mer der ofte et par gange, da vi har en tra­di­tion med at udstille bon­sai. Det sker i år den 4. sep­tem­ber. Se mere her https://fuchi-bonsai.com/kalender/

Vil du besøge haven er der mere info på De Japanske Havers hjemme­side http://www.dejapanskehaver.dk/

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: