Duft, flyt og klip

Jeg elsker september

Jeg elsker også foråret og som­meren, men der er nu en helt særlig stemn­ing over efteråret. Efteråret i haven bety­der der skiftes ud i nogle af de blom­ster, som har ven­tet på at få lov at vise sig frem. Det bety­der også andre dufte. Især i reg­n­fulde peri­oder, hvor man kan få duften fra den fugtige jord og blom­sterne i næsen på en helt anden måde end i som­mer­pe­ri­o­den.

Dahlia ‘Café au Lait´ er god som snit­blomst. Sæt den i en vase alene, eller lav en buket med andre af havens blom­ster.

Klip

Nu er det tid til at klippe vores buks­bom så de står skarpt hele vin­teren. Hækken kan også efter­trimmes hvis der er løse skud som ikke blev fanget tidligere. Det skal være nu, så nye skud kan nå at blive stærke nok til at klare vin­terkulden.

Skærmlil­je, Aga­pan­thus. De visne blom­ster og blade klippes af.

Jeg klip­per visne blom­ster af roserne helt frem til frosten måtte komme til vin­ter, så der kan dannes nye rosen­knop­per, eller bare ny vækst. Det er en god ide at fjerne den hyben (frø­s­tand) der sid­der efter rosen er afblom­stret. Der er ikke brug for frø, men ener­gi til planten. Og så fjern­er jeg også frø­s­tandene på Aga­pan­thus, Skærmlil­je, af samme årsag.

Svampe

Fjern evt. døde blade i pot­terne. I det mere fugtige efterårsve­jr stor­trives svampe. Det er der meget godt i, da svam­p­ene ned­bry­der dødt plante­m­ate­ri­ale. Det er godt i kom­post­bunken og skovbun­den. Det skad­er heller ikke de lev­ende planter, så længe de er sunde og i god vækst. Men er der sår efter sak­sen eller andre skad­er, kan svam­pe­s­porerne med­føre yderligere skad­er. Det døde plante­m­ate­ri­ale kan også gemme på skad­edyr.

Plant nyt eller flyt

Sep­tem­ber er også et per­fekt tid­spunkt at plante nyt, dele staud­er eller fly­tte planter, der skal have en ny plac­er­ing. Enten for­di de er vok­set for store til deres nuværende plac­er­ing, eller bare for­di de vil stå bedre et andet sted. Er de for store at fly­tte kan en beskæring sikkert løse det.

Nogle gange får man plac­eret en plante, eller end­da et træ, et sted som vis­er sig ikke at være hen­sigtsmæs­sigt. Og så kan det komme på tale at fly­tte det til et andet sted. Sørg for at få så meget jord og rød­der med som muligt, så planten ikke lid­er over­last. Vand godt igen­nem efter fly­t­nin­gen. Sørg for der er en støt­tepæl hvis det er et træ. Så rød­derne ikke knækker hvis træet vip­per i jor­den når det blæs­er.

I prin­cip­pet kan man fly­tte planter hele vin­ter­halvåret. Så længe man kan komme i jor­den. Men plantes de nu, har de tid til at få udviklet nye rød­der og få en god start inden vin­ter­d­valen. Så kom­mer de bedre igang og får en bedre vækst næste år, end hvis de først plantes senere. En und­tagelse, og dem er der altid, er bøg til hæk. Bøgen fore­trækker at blive plantet mens knop­perne er helt i dvale i okto­ber og novem­ber, mens jor­den stadig er lidt lun.

Følg med på sociale medi­er

4 kommentarer til “Duft, flyt og klip”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: