Drømmene starter i januar

Haven er på stand­by. Sådan ser det ihver­fald ud, når man ser ud af vin­duet. Men der er allerede mass­er af aktivitet under jor­den. Tuli­pan­lø­gene er sat i gang med væk­sten af kulden. Vin­tergækker og end­da prim­u­la er tidlige forårs­be­bud­ere. Især i en mild vin­ter som denne, indtil nu, kan det dukke uven­tet tidligt op.

Skøn­hed­sø­je til udplant­ning.

Drømmene om sommer starter om vinteren

I efteråret ind­sam­les frø, og det noteres omhyggeligt på poserne hvad der er i.

Lige nu er min hjerne sporet ind på frø. Hvad skal jeg have i år, som jeg måske ikke havde sid­ste sæson? Og hvad skal jeg helt sikkert have igen.

En af gen­gangerne bliv­er Skøn­hed­sø­je, Core­op­sis. Den blom­str­er fra omkring mid­som­mer hvis den for­spires inde. Kan også sås direk­te ude når frosten er væk, men så kom­mer den senere. Til gengæld bliv­er den ved til frosten igen snap­per. Den er et-årig men frø kan finde på at at spire året efter, hvis vin­teren ikke har været for hård og frøene har ligget lunt under blade f.eks.

I år vil jeg have den i meget større antal end tidligere.

En af mine gam­le have­bøger, som jævn­ligt hives ud af bogre­olen en jan­u­ardag. Det er altid godt at søge inspi­ra­tion og sam­tidigt glæde sig til den kom­mende havesæ­son.

Variation er vigtigt

Mit hov­ed­sigte i årets frø­jagt, er at sikre en god diver­sitet af for­mer, farv­er, dufte og blom­stringstid­spunkt. For at få en god plat­form for insek­terne at trives på. Insek­ter er livs­nød­vendige og havee­jere kan gøre meget for at hjælpe med en god insek­tbe­stand. 

Men også for at få en blom­ster­rig have for mine egne sanser. 

Sid­ste år sam­lede jeg frø i haven af Stolt Kavaler, Skøn­hed­sø­je, Tobak­s­plante mm. Nu glæder jeg mig til at så i feb­ru­ar og marts inde. Om lidt mod­tager jeg nye frø med posten. Og drøm­mer om hvor­dan det hele kom­mer til at se ud til som­mer. Jan­u­ar er til drømme, og til at få fat i frø.

Skøn­hed­sø­je.
Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Drømmene starter i januar”

  1. Det kan være svært at styre frøind­købene på denne tid hvor vi er i under­skud på lys og havear­be­jde. Jeg er startet med at købe frø til vin­terærter og flerårigt blomkål. I 2019 oplevede jeg jo den nye have eksplodere selvom jeg var sent på den og såede alt på stedet, så jeg hold­er igen med for­spir­ing. Men god fornø­jelse til dig.

    1. Jeg er kom­met til at købe lidt rigeligt ind i år. Så der skal find­es ny plads og så må evt. over­skud sælges til åben have arrange­menter. ?

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: