Det summer af sommer

DSC04955
Dig­i­tal­is med sum­mende insek­ter omkring.

Selvom det er meget typisk vek­slende dan­sk som­merve­jr, er der nok at nyde. Insek­terne er glade for at Dig­i­tal­is ikke er afblom­stret end­nu, og svæver ind og ud af blom­sterne i aften­solen. Der et et lille skifte i vores have lige nu. Der er ros­er, som er færdi­ge med at blom­stre, mens andre ros­er er på vej med anden ombæring. Og så er der dem som skal til at blom­stre for første gang i år.

DSC04951
Pupur­sol­hat er sprunget ud.

Det som er vigtigt at tænke på når man planter haven til, er at tænke på der skal være noget som tager over efter det som slut­ter. På den måde er der kon­stant nyt på vej og nye ting at glæde sig over. NB: Alle vores ros­er er plantet ud som en del af staudebe­dene. Ros­er er kun smukke i top­pen, så der­for er det en god ide at plante dem sam­men med staud­er og/eller som­merblom­ster, der kan skjule den ned­er­ste del af de bare rosen­stæn­gler. Husk at vande roserne mere end andet, og give dem gød­ning, så de kan klare konkur­ren­cen med de omgivende planter.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: