Det går fremad

Der er ind­købt en del nye planter til den nye have. Rhodo­den­dron, buske og staud­er er lan­det i trail­eren, og det er en stor glæde at få anlagt den nye have. Vi forsøger at lave en naturlig blød over­gang mellem det engel­sk inspir­erede haveaf­s­nit og til den japanske del med bon­sai. Og sam­tidigt få lavet rum som gør det inter­es­sant at bevæge sig af stierne og se hvad der gem­mer sig om hjør­net. Vi er heldige at have store træer på grun­den, som gør det noget mere taknem­meligt at indrette haverum, i mod­sæt­ning til vores tidl. have i Freltofte som ikke havde mange træer at ind­drage i haven. Deru­dover er der en fan­tastisk udsigt over mark­er og skov, som gør haverum­met end­nu større. Herun­der lidt stemn­ings­billed­er af haven og den igangværende pro­ces med anlæggelse af sti­er m.m. Plus et af Vibur­num pli­ca­tum, en art vi ikke har set før, og som ifølge Magten­bølle Planteskole er lidt sjælden.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: